Energinet.dk sætter tal på forsyningssikkerheden

Mere vindenergi i elsystemet gør det nødvendigt at fokusere ekstra på sikkerhed i forsyningen. Energinet.dk søger nu at komme denne udfordring i forkøbet ved at udvikle bedre metoder til analyse af elsystemets pålidelighed.

I de kommende år forventes det, at elsystemet vil ændre sig markant. Det for-ventes, at sammensætningen af produktion vil se anderledes ud på grund af en stærkt stigende andel af vedvarende energi, hovedsagelig vindenergi. Det forventes, at traditionelle kraftværksblokke udfases. Der sker også meget på den internationale scene, idet fx udlandsforbindelserne forstærkes, og markeder kobles tættere sammen. Alt dette påvirker forsyningssikkerheden både i Danmark og i udlandet.

- Det er en vigtig opgave for Energinet.dk at opretholde en høj forsyningssikkerhed. Derfor satser vi hårdt på at udvikle en metode til at kvantificere forsyningssikkerheden og beregne, hvordan ændringer i elsystemet påvirker forsyningssikkerheden, siger Peter Børre Eriksen, der har ansvaret for systemanalyse i Energinet.dk.

- Den slags metoder findes ikke på markedet i dag, og derfor har Energinet.dk sat sig for ikke bare at udvikle et indeks for forsyningssikkerhed, men også at gøre det operationelt, fortsætter chefen for systemanalyse.

Forsyningssikkerheden vurderes ved at analysere elsystemets pålidelighed. Med pålidelighed menes her en kombination af systemtilstrækkelighed og systemsik-kerhed. Systemtilstrækkelighed er elsystemets evne til at imødekomme efterspørgslen til enhver tid, mens systemsikkerhed er elsystemets evne til at kunne klare pludselige driftsforstyrrelser.

På samme måde er arbejdet med et indeks for forsyningssikkerhed delt i to dele, nemlig en del, som omhandler systemtilstrækkelighed, og en del, som beskæftiger sig med systemsikkerhed.

Yderligere oplysninger:

  • Geir Brønmo, senioringeniør, geb@energinet.dk, direkte tlf. 7622 4433
  • Nina Detlevsen, seniorkonsulent, nid@energinet.dk, direkte tlf. 7622 4268
  • Peter Børre Eriksen, chef for systemanalyse, pbe@energinet.dk, direkte tlf. 7622 4422

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.