Energinet.dk skal forbinde Anholt med elnettet

De 160 beboere på Anholt kan nu se frem til i elmæssig henseende at blive tættere knyttet til fastlandet.

Som en del af den politiske godkendelse af havmølleparken ved Anholt er det besluttet, at Energinet.dk skal forbinde Anholt med resten af det danske elnet ved at anlægge et kabel til Kattegatøen. I dag klarer beboere og turister sig med el fra øens fire dieselgeneratorer, som er ejet af det lokale energiselskab, NRGI.

- Når Anholt forbindes med det øvrige danske elsystem, kan de dieseldrevne generatorer tages ud af drift. Samtidig vil en stærk elforbindelse til fastlandet give øboerne mulighed for at bygge vindmøller, der er større end den ene mølle, de har i dag, siger projektleder Jens Chr. Hygebjerg, Energinet.dk.

Energinet.dk’s plan er at forbinde Anholt til det jyske elnet med et 33 kilovolt kabel. Kablet, som bliver ca. 28 kilometer, skal udgå fra den transformerplatform, der opsamler strømmen fra den kommende havvindmøllepark mellem Anholt og Grenaa. Kablet vil blive klar til drift samtidig med havmøllerne, nemlig i 2012/2013.

Det vil koste omkring 50 mio. kr. at anlægge kablet til Anholt. Udgifterne bliver dækket via Energinet.dk’s tariffer, som betales af alle danske elforbrugere. Hidtil har Energinet.dk dækket merudgifterne til øens elproduktion for at sikre, at elforbrugerne på Anholt kan få samme elpriser som landets øvrige elforbrugere. Merudgiften har de senere år været på ca. 2,8 mio. kr. årligt.

Fakta
Anholt har et meget svingende elforbrug. Om sommeren, hvor der er mange turister, når elforbruget op på et maksimum på omkring 900 kilowatt, mens det om vinteren er nede på omkring 100-200 kilowatt.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.