Energinet.dk spørger kunderne igen

Energinet.dk beder kunderne om at deltage i tilfredshedsundersøgelse

Som opfølgning på kundetilfredshedsundersøgelsen sidste efterår vil Energinet.dk’s kunder også i år få lejlighed til at udtrykke deres holdning og give Energinet.dk et billede af, hvor og hvordan der skal sættes ind for at forbedre serviceydelser, kommunikation og virksomhedens generelle image. I dag vil 270 enkeltpersoner blandt vores kunder pr. e-mail modtage adgang til et elektronisk spørgeskema.

Mere præcist er det transportkunderne på gasmarkedet og de balanceansvarlige aktører på elmarkedet samt netselskaberne, der vil få tilsendt spørgeskemaet. Som noget nyt i forhold til sidste år får også repræsentanter fra Energitilsynet og Energistyrelsen tilsendt spørgeskemaet ud fra den betragtning, at vi også har kundelignende kontakt til de to myndigheder.

Sidste år viste resultatet, at hovedparten af vores kunder er godt tilfredse (57 %) og meget godt tilfredse (28 %). Men der var selvfølgelig nuancer i svarene.  På baggrund af svarerne har Energinet.dk i løbet af 2007 igangsat forbedringer bl.a. i form af en ny kundeindgang på hjemmesiden og en øget dialog ved at holde flere kundemøder.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.