Energinet.dk støtter EU’s energiudspil

Med udspillet til ny lovgivning om det indre marked for el og gas vil EU-kommissionen give konkurrencen et tiltrængt løft og samtidig tilskynde til investeringer i ny infrastruktur

Energinet.dk støtter Kommissionens udspil til ny lovgivning om det indre marked for el og gas. Hensigten med Kommissionens udspil er at skabe et velfungerende indre marked for el og gas, som forventes at forbedre energiudnyttelsen, give bedre konkurrence på grund af mere troværdige priser, samt skabe incitamenter til den nødvendige investering i ny infrastruktur, som der er akut behov for. Desuden forventes det at ville skabe bedre valgmuligheder for borgerne og øge den europæiske industris konkurrencedygtighed.

EU Kommissionen offentliggjorde den 10. januar sit udspil til en fælles energipolitik i EU, herunder ny lovgivning om det indre marked for el og gas. Offentligheden og medierne har især fokuseret på målene for CO2-udledning, den øgede andel af vedvarende energi, afhængighed af russisk gas, kernekraft mv. Hvad man har været mindre opmærksom på, er Kommissionens ambitiøse plan for at forbedre forholdende for det indre marked for el og gas. Et reelt, åbent og konkurrencepræget indre marked for transport og handel med el og gas er en afgørende og grundlæggende forudsætning for at opfylde alle de ambitiøse mål.

Læs mere om denne del af energiudspillet i artiklen nederst på siden under Relaterede dokumenter.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.