Energinet.dk tilfreds med Konkurrenceankenævnets afgørelse i Elsam-sag

Energinet.dk hilser med tilfredshed, at der nu er kommet en klar afgørelse på sagen om misbrug af dominerende stilling på det danske elmarked.

Konkurrenceankenævnet har i dag fastslået, at Elsam har misbrugt sin dominerende stilling på markedet for engrossalg af el i Danmark vest for Storebælt ved at sælge el til urimeligt høje priser på spotmarkedet på elbørsen Nord Pool Spot i perioden 1. juli 2003 til 31. december 2004.

Samtidig har Konkurrenceankenævnet ophævet det prispåbud, som Konkurrencerådet den 30. november 2005 meddelte Elsam.

Forhistorien er den, at Energinet.dk (opr. Eltra) den 8. august 2003 rettede henvendelse til Konkurrencestyrelsen med henvisning til, at prisdannelsen i Vestdanmark i vinteren 2002/2003 og sommeren 2003 så mistænkelig ud.

Konkurrencestyrelsen indledte på denne baggrund en undersøgelse af Elsams adfærd på det vestdanske spotmarked. Undersøgelsen førte til en afgørelse den 30. november 2005. Konkurrencerådet meddelte her, at Elsam havde misbrugt sin dominerende stilling ved at sælge el til overpriser på spotmarkedet i perioden 1. juli 2003 til 31. december 2004. Samtidig meddelte Konkurrencerådet Elsam et prispåbud med virkning fra 29. december 2005 til 31. december 2008.

Elsam ankede afgørelsen den 20. december 2005, og Konkurrenceankenævnet har i dag stadfæstet afgørelsen, at der var tale om misbrug af dominerende position. Samtidig har Konkurrenceankenævnet ophævet prispåbudet.

Energinet.dk hilser med tilfredshed, at der nu er kommet en klar afgørelse på sagen. Det er vigtigt for et velfungerende marked, at konkurrencemyndighederne kan trække en skarp linje for, hvornår der foreligger misbrug af dominerende position.
Energinet.dk er endvidere tilfreds med fjernelsen af prispåbudet, som ikke hører hjemme i et frit marked, hvor netop konkurrence bør være den adfærdsregulerende mekanisme.

Læs Konkurrenceankenævnets pressemeddelelse om afgørelsen her

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.