Energitilsynet godkender metode til fastsættelse af balancegebyrer for 2009

Energitilsynet har den 3. juni godkendt den metode, hvorefter Energinet.dk fastsætter gebyrer for balanceansvarlige for 2009. Metoden var i høring hos de balanceansvarlige i november 2007, og høringssvarene er indgået i Energitilsynets behandling af metoden. 

De nye gebyrer er et led i den nordiske harmonisering af balanceafregningen fra 2009, hvor Nordel bl.a. har aftalt en fælles model for de gebyrer, som de systemansvarlige opkræver hos de balanceansvarlige ud over betalingen for ubalancer.

De nye gebyrer

 Månedligt gebyr  1.500 DKK/måned
 Gebyr på balancekraft vedr. forbrug og handel  1 DKK/MWh
 Gebyr på faktisk forbrug 0,6  DKK/MWh
 Gebyr på faktisk produktion 0,3 DKK/MWh

Gebyrerne træder i kraft den 1. januar 2009, idet de nuværende årlige gebyrer samtidig bortfalder.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Mogens R. Pedersen, tlf. 44 87 37 07, mrp@energinet.dk

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.