EU-kommissionen godkender dansk-tysk markedskobling

Company", i daglig tale EMCC, efter EU's fusionsregler. EMCC er et fælles selskab ejet af Energinet.dk, Vattenfall Europe Transmission, E.On Netz, Nord Pool Spot og EEX, som er den tyske elbørs.

Selskabet skal gennemføre koblingen af elspotmarkederne i Norden og Tyskland fra mandag den 29. september 2008 med virkning for elhandlen det følgende døgn. Den daglig kapacitet på Tysklandsgrænsen vil dermed indgå i markedet på samme vis som internt i Norden, dvs. der anvendes implicit auktion, hvori kapacitet og energi handles sammen. De daglige eksplicitte auktioner på den jysk-tyske grænse vil derfor samtidig ophøre, ligesom Nord Pool Spots prisområde i Tyskland, KONTEK, bliver lukket.

Der er nu forhandlinger med Baltic Cable om at medtage kapaciteten på forbindelsen mellem Sverige og Tyskland i markedskoblingen fra december. Hermed vil al kapacitet mellem Norden og Tyskland indgå i markedet. Samtidig er der forhandlinger i gang med norske Statnett og hollandske TenneT om at bruge EMCC til at indføre implicit auktion på NorNed-kablet mellem Norge og Holland fra januar 2009.

Læs EU-kommissionsns pressemeddelelse her

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.