EU-kommissionen støtter to danske projekter i Østersøen og i Nordsøen med halvanden mia. kr.

EU's energikommissær, Andris Piebalgs, meddelte i dag, at EU-kommissionen vil give milliardstøtte fra EU's økonomiske genopretningsplan (Recovery Plan) til to danske elprojekter, nemlig Kriegers Flak i Østersøen og Cobra Cable til Holland.

EU har i sin økonomiske genopretningsplan afsat i alt 3,98 mia. euro til infrastruktur til el og gas, havmølleparker og CO2-lagring og –opsamling.

De to danske projekter, som vil blive støttet, er:

- Kriegers Flak. Etablering af en kombineret løsning med havmølleparker og verdens første havbaserede elnet mellem Danmark, Sverige og Tyskland, som kan danne model for store havbaserede elnet i Nordsøen og Middelhavet. Energinet.dk har søgt om 150 mio. euro (ca. 1,1 mia. kr.) i samarbejde med de systemansvarlige selskaber Svenska Kraftnät i Sverige og Vattenfall Europe Transmission i Tyskland.

- Cobra Cable. Et nyt elkabel mellem Danmark og Holland. Kablet kan blive et første skridt på vejen til et fremtidigt havbaseret elnet i Nordsøen, og havmølleparker kan kobles på kablet. Energinet.dk har søgt om 86,5 mio. euro (ca. 640 mio. kr.) i samarbejde med det systemansvarlige selskab TenneT i Holland.

- EU-kommissionen støtter to vigtige, internationale projekter som både vil styrke forsyningssikkerheden, konkurrencen på elmarkedet til gavn for forbrugerne og medvirke til at realisere de ambitiøse mål for udbygningen af den vedvarende energi i Danmark, siger eldivisionsdirektør Torben Glar Nielsen, Energinet.dk.

- Projekterne vil bidrage til at sprede vindenergien i et større geografisk område og dermed styrke forsyningssikkerheden. Det vil samtidig sikre en bedre udnyttelse og dermed også en større værdi af vindenergien i takt med at vi udbygger vindkraften i Danmark, siger Torben Glar Nielsen.

Energinet.dk og partnerne i projektet vil nu aftale detaljerne med EU Kommissionen, så de formelle Grant Agreements kan underskrives. Det vil sandsynligvis ske i februar 2010. Arbejdet med at forberede de to projekter fortsætter, og projekterne vil blive gennemført under forudsætning af de nødvendige godkendelser og myndighedstilladelser.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.