EU støtter den største afprøvning af nye teknologier til indpasning af vindenergi med Twenties-projekt

Med sin opbakning til brugen af vedvarende energikilder, specielt vindenergi, har EU netop præsenteret Twenties-projektet.

PRESSEMEDDELELSE FRA EU

Twentiesprojektet er et initiativ med det formål at fremme udviklingen og implementeringen af nye teknologier til indpasning af vindkraft i det europæiske elsystem.

Projektet vil medvirke til at nå EU’s mål vedrørende energikilder i 2020 – 20 % reduktion i udledningen af CO2; 20 % forbedring af energieffektiviteten, og 20 % dækning af forbruget fra vedvarende energikilder.

Dette banebrydende projekt tilgodeser behovet for at indføre disse teknologier til indpasning af vedvarende energi i elsystemet, selvom de i visse tilfælde i praksis er færdigudviklet.Twenties-projektet løber i tre år med et samlet budget på næsten 60 millioner euro, hvoraf 32 millioner finansieres af EU.

Det er således det mest ambitiøse projekt, som hidtil er blevet præsenteret for Generaldirektoratet for Energi, DG-ENER, under rammeprogrammet for Det Europæiske Fællesskabs indsats inden for forskning, teknologisk udvikling og demonstration.

Red Eléctrica de España, det systemansvarlige transmissionsselskab (TSO) for det spanske elsystem, er projektkoordinator for dette initiativ, som samler 26 internationalt anerkendte selskaber og institutioner inden for elsektoren.

Med seks demonstrationsprojekter er det gruppens mål at nedbryde de barrierer, som vanskeliggør indpasningen af mere vindenergi (produceret på land og på havet) i elsystemet, og at gøre det muligt for denne produktion at styrke systemet i endnu højere grad.

Demonstrationerne i fuld skala sigter på at vise fordelen ved nye teknologier, hvoraf hovedparten er forbundet med ny, avanceret systemstyring.

Et pionerprojekts målsætninger
Spanien, som indtager en førerposition inden for styring af vedvarende energi, vil iværksætte et ambitiøst demonstrationsprojekt under ledelse af Iberdrola Renovables.

Mere end 200 vindmøller med en samlet effekt på 500 MW vil bidrage til at understøtte nettet ved hjælp af spændings- og frekvenskontrol på forskellige niveauer. Disse tiltag koordineres samlet af Iberdrola (CORE) og Red Eléctrica de España (CECRE)’s kontrolrum, som er verdens første af sin art.

Som endnu et led i indpasningen af denne uregelmæssige produktion i elsystemet, vil det danske energiselskab DONG Energy demonstrere, hvordan en kombination af styret forbrug og vindkraftproduktion under gunstige rammevilkår øger elsystemets sikkerhed og effektivitet.

Arbejdet med at opnå øget fleksibilitet i transmissionsnettet vil blive udført af to TSO’er: den belgiske TSO, ELIA, med en demonstration i CORESO (koordinations-servicecenter) af sensorer og kontroludstyr, som medvirker til at undgå potentielt alvorlige situationer med ustabilitet forårsaget af regionens vindmølleparker; og den spanske TSO, Red Eléctrica de España, med anvendelsen af alternative driftsparametre, som øger sikkerheden, og nyt effektkontroludstyr, som optimerer nettets kapacitet, så det kan optage mest mulig vindkraftproduktion.

Vanskelighederne forbundet med havmølleparker vil blive håndteret ud fra et sikkerhedsperspektiv. Den franske TSO, RTE, vil i fuld skala demonstrere virkningen af de kritiske beskyttelses- og kontrolkomponenter, der kræves for at udvikle et multiterminalt jævnstrømsnet (HVDC), mens den danske TSO, Energinet.dk, vil efterprøve, om det er muligt at kompensere for udfald af produktion, som forekommer under ekstreme meteorologiske forhold, gennem tilstrækkelig koordinering mellem havmølleparker og vandkraftproduktion, i dette tilfælde i Norge.

Projektresultaterne vil indgå i en rapport på europæisk niveau, hvor den potentielle virkning af den stigende anvendelse af de afprøvede løsninger vil blive vurderet – løsninger, som anses for at være nødvendige for transmissionsnettet i det europæiske elsystem i 2020-perspektivet, i overensstemmelse med målet for den strategiske energiteknologiplan for EU.

Deltagere i Twenties-projektet
26 partnere fra ti medlemslande og et associeret land.
Red Eléctrica de España S.A.U.(Spanien)
Dong Energy Power A/S(Danmark)
Iberdrola Renovables S.A.(Spanien)
RTE EDF Transport S.A.(Frankrig)
Elia System Operator S.A.(Belgien)
Energinet.dk(Danmark)
Risø DTU(Danmark)
Electricité de France, S.A.(Frankrig)
Areva T&D(Storbritannien)
Tennet TSO B.V.(Holland)
Univers. Pontificia de Comillas(Spanien)
Fraunhofer IWES(Tyskland)
SINTEF Energy Research A/S(Norge)
Gamesa Innovation & Techn.(Spanien)
SIEMENS Wind Power A/S(Tyskland)
50Hertz Transmission(Tyskland)
EWEA, European Wind Ass.(Belgien)
CORESO SA(Belgien)
ABB Asea Brown Boveri, S.A.(Spanien)
INESC-PORTO(Portugal)
University College Dublin(Irland)
ENEA-Ricerca sul Sist. Elettrico(Italien)
University of Strathclyde(Storbritannien)
University Liege(Belgien)
Katholieke Universiteit Leuven(Belgien)
Université Libre de Bruxelles(Belgien)

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.