Færre begrænsninger på eksportkapaciteten på Kontek-forbindelsen

Indførelsen af markedskobling på Kontek-forbindelsen mellem Sjælland og Tyskland betyder, at Energinet.dk fremover kun vil begrænse den eksporthandelskapacitet, der udmeldes om formiddagen dagen før driftsdøgnet, hvis der er forudsete begrænsninger på selve Kontek eller i det østdanske/tyske transmissionsnet. Det nye princip træder i kraft den 4. november.

Hvis det undtagelsesvist viser sig nødvendigt for at sikre forsyningssikkerheden i Østdanmark, kan Energinet.dk dog fortsat efterfølgende begrænse eksportkapaciteten og reducere allerede planlagt eksport.

Siden begyndelsen af 2004 har Energinet.dk om formiddagen dagen før driftsdøgnet begrænset den udmeldte eksporthandelskapacitet på Kontek, hvis der var risiko for en anstrengt effektbalance i Østdanmark. Det hang sammen med, at man ved det tidligere auktionssystem ikke kunne være sikker på, at ”strømmen løb den rigtige vej”.

Den 5. oktober blev auktionssystemet erstattet af markedskobling, der eliminerer dette problem på den del af Kontek, der anvendes til markedskobling.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.