Fuld handelskapacitet på Kontek

Fremover vil Energinet.dk kun begrænse kapaciteten på handelskapaciteten på Kontek-forbindelsen til Tyskland i tilfælde, hvor der er forudsete begrænsninger på selve forbindelsen eller i det tilstødende østdanske/tyske transmissionsnet.

I tilfælde af en meget anstrengt effektbalance i Østdanmark har Energinet.dk af hensyn til forsyningssikkerheden i Østdanmark hidtil begrænset eksporthandelskapaciteten, der udmeldes om formiddagen dagen før driftsdøgnet på Kontek-forbindelsen. Energinet.dk vurderer, at en række ændrede markedsforhold nu muliggør, at der kan tillades fuld handelskapacitet i både nordgående og sydgående retninger i disse situationer dagen før driftsdøgnet.
 
Hvis det undtagelsesvist viser sig nødvendigt for at sikre forsyningssikkerheden i Østdanmark, kan Energinet.dk dog fortsat efterfølgende begrænse eksportkapaciteten og reducere allerede planlagt eksport. Dette vil ikke få betydning for prisdannelsen i spotmarkedet, da situationen vil blive håndteret i driftsdøgnet.
 
Ændringen træder i kraft fra og med den 10. februar 2005. Det betyder, at ændringen vil være gældende i forbindelse med bud til spotmarkedet, som indmeldes den 9. februar 2005.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.