God energipolitik kræver fair konkurrence

Kommentar til EU-kommissionens tredje liberaliseringspakke af markedsdirektør Lene Sonne, Energinet.dk, bragt i Børsen 19. september 2007.

Diskussionerne om klimaforandringer og brug af mere vedvarende energi står højt på de europæiske politikeres dagsorden, men skal de energipolitiske visioner for miljø, forsyningssikkerhed og marked realiseres er det en afgørende forudsætning, at der skabes et velfungerende, konkurrencepræget og integreret, europæisk marked for el og gas.

Europa-Kommissionen præsenterede på den baggrund 19. september 2007 den tredje liberaliseringspakke, dvs. den tredje pakke af direktivændringer og forslag, som skal sikre rammerne for det indre marked for el og gas i EU. Pakken indeholder mange gode initiativer til at sikre en fair konkurrence på el- og gasmarkederne i EU, men også forslag, der langt fra er optimale set med danske øjne.

Hvis markedet skal fungere ordentligt skal nogle basale ting være opfyldt. F.eks. skal det sikres, at aktørerne på markedet har lige vilkår for adgang til infrastrukturen, at der investeres tilstrækkeligt i transmissionskapacitet, at der skabes ensartede rammer for investering i produktionskapacitet, og at der er en høj grad af gennemsigtighed i markedet.

Den afgørende forudsætning for at sikre dette er en ordentlig ejermæssig adskillelse af produktion og transmission (unbundling). Ellers står man i en situation hvor ejeren af infrastrukturen også ejer produktionen, og dermed har en interesse i at fremme en bestemt producents position på markedet. Det må nødvendigvis stå i vejen for en fair konkurrence. I et liberaliseret marked er det næppe heller holdbart i længden at have et system, hvor man beder et selskab om at udbygge infrastrukturen, så der er plads til flere af selskabets konkurrenter.

Desværre indeholder Kommissionens 3. liberaliseringspakke mulighed for at afvige fra kravet om at adskille ejerskabet til produktion og transmissionsnet. Unbundling har mødt massiv modstand fra især to af EU's mest magtfulde nationer Frankrig og Tyskland, som har store energimonopoler. Kommissionen har derfor indgået et kompromis ved at foreslå en mindre ambitiøs model. De store energiselskaber tvinges ikke til at opsplitte ejerskabet til produktion og transmission, men skal sikre en uafhængig systemoperatør på transmissionsnettene. Denne løsning er kun en forbedring, hvis den kobles med strenge krav om, at systemoperatørerne agerer uafhængigt af deres ejere. Det vil ikke mindst stille store krav til de nationale regulatorer. Set med danske øjne er denne løsning ikke optimal.

Netop de europæiske systemansvarlige selskaber - i Danmark er det Energinet.dk - er helt afgørende for et velfungerende indre marked, hvilket Kommissionen da også er opmærksom på. Energinet.dk ser derfor med glæde på Kommissionens forslag om et forbedret samarbejde mellem de systemansvarlige selskaber i Europa om netdrift, standarder og regler for drift og marked samt investeringer, en styrkelse af de systemansvarlige selskabers rolle og etableringen af et nyt agentur, som kan ses som starten på en egentlig europæisk energiregulator. Det er tiltag, der vil være med til at styrke en fair konkurrence på energimarkederne.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.