Indeksering af grundbeløb for år 2006

Indekset for regulering af grundbeløbet Ir er for år 2006 opgjort til 1,107.

Indekset er fastsat på baggrund af det vægtede gennemsnit af nettoprisindekset og kulprisindekset i år 2005 i forhold til år 2003. Ved vægtningen indgår nettoprisindekset med 70 pct. og kulprisindekset med 30 pct.

Ir= 1,107 har betydning for den månedlige udbetaling af grundbeløbet, der reguleres med måneden spotpris (Sp) på baggrund af følgende formel:

Reguleret indeksfunktion 
Spotpris, Sp, øre/kWh
 Indeksfaktor
 
Sp<11*Ir
 1,4*Ir
 
11*Ir< Sp< 34*Ir
 1,4*Ir – 0,06087 * (Sp-11*Ir)
 
34*Ir< Sp
 0  

Se også Det vestdanske elsystem...

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.