Ingen risiko for eloverløb i nat

Selv om der er varslet storm for Vest- og Nordjylland i nat, og elproduktionen fra vindmøllerne derfor vil være høj, er der ikke fare for, at Energinet.dk får behov for at sætte nødberedskabet i kraft, sådan som det skete den 1. januar i år.

Under nytårets storm måtte Energinet.dk for første gang forlange de mindre kraftvarmeværker og omkring 300 landbaserede vindmøller i Vestdanmark stoppet for at sikre elforsyningen. Var det ikke sket, ville der være blevet ubalance mellem på den ene side elforbruget og på den anden side elproduktion og udveksling med nabolandene. Er der ikke balance, bryder elsystemet sammen.

Når der ikke i nat er risiko for, at der bliver såkaldt eloverløb – altså for meget el i forhold til elforbruget - , er hovedforklaringen, at elpriserne i Tyskland ligger tæt på de vestdanske priser. Derfor vil der kun være en beskeden import fra Tyskland. I nytåret var der en stor import nytårsnat og nytårsdag, fordi den tyske elpris i det nye års første 11 timer var nede på nul. 

Læs om, hvad der skete i nytåret her

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.