Kassø-Tjele: Energinet.dk’s bestyrelse godkender udbygning af 400 kV-ledning

På bestyrelsesmødet i dag den 28. januar 2010 har Energinet.dk’s bestyrelse godkendt planerne om at udbygge 400 kilovolt-ledningen mellem Kassø ved Aabenraa og Tjele ved Viborg.

Udbygningen sker primært for at kunne transportere mere vindmøllestrøm i det overordnede højspændingsnet.

I dag er der en luftledning på den 180 km lange strækning med ét 400 kilovolt ledningssystem. Planen er at erstatte denne ledningsstrækning med nydesignede master, hvorpå der ophænges to 400 kilovolt ledningssystemer. Det betyder, at den nye luftledning kan overføre over dobbelt så meget strøm som den eksisterende forbindelse.

Behovet for en stærkere ledning
Den danske satsning på et elsystem med en stor andel af klimavenlig energi især i form af vindkraft gør det nødvendigt at forstærke det overordnede elnet.

- Når en stadigt større del af elproduktionen bliver afhængig af vinden, bliver det nødvendigt med flere spor på elnettets motorveje og med flere elektriske broer til vores nabolande, siger direktør Torben Glar Nielsen, Energinet.dk. Vi skal kunne transportere vindmøllestrømmen ud til husholdninger og virksomheder, vi skal kunne eksportere strømmen, når det blæser meget, og vi skal kunne importere strøm fra naboerne, når det er mere vindstille. Derfor har vi planer om både at forstærke eltransmissionsnettet i Danmark - herunder forbindelsen mellem Kassø og Tjele - og at bygge nye elforbindelser til Norge og Holland.

- En stærkere ledning mellem Kassø og Tjele er også nødvendig for, at vi i Danmark kan få et gradvist mere og mere usynligt elnet, og at Energinet.dk og de regionale transmissionsselskaber kan gennemføre planerne om først at lægge de mindre højspændingsledninger på 132 og 150 kilovolt i jorden. Når teknologien er udviklet, er det også planen, at ledningerne på 400 kilovolt skal kabellægges. For at kabellægningen ikke skal resultere i en mere usikker elforsyning, er det indtil videre nødvendigt med en stærk elektrisk rygrad ned gennem Jylland til at holde resten af elsystemet på benene, fortsætter Torben Glar Nielsen.

Udbygningen er budgetteret til 2,5 mia. kr. under forudsætning af, at det hovedforslag til linjeføring, som indgår i VVM-redegørelsen, realiseres.  VVM-redegørelsen i forbindelse med udbygningsplanerne udarbejdes af Miljøcenter Århus og Miljøcenter Odense. Redegørelsen forventes i offentlig høring i foråret 2010.

Energinet.dk vil nu ansøge om tilladelse til udbygningen hos klima- og energiministeren, som skal godkende projektet i henhold til Lov om Energinet.dk.

Baggrund - Politisk aftale om fremtidens højspændingsnet
I november 2008 indgik regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en aftale om principperne for den fremtidige udbygning af det overordnede elnet i Danmark.

Aftalen indebærer, at store dele af landets højspændingsnet fremover bliver lagt som jordkabler; at udvalgte strækninger i 400 kV-nettet forskønnes, og at det jyske 400 kilovolt højspændingsnet forstærkes ved at bygge en ny luftledning mellem Kassø og Tjele. Den langsigtede vision er, at også 400 kV-nettet kabellægges i takt med, at den teknologiske udvikling gør det muligt.

Yderligere information
Direktør Torben Glar Nielsen, Energinet.dk, tlf. 2333 8900.
Projektleder Christian Jensen, Energinet.dk, tlf. 2333 8636

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.