Kommentar: Flere nuancer til debatten om erstatninger for værditab

Efter offentliggørelsen af Taksationsmyndighedens første afgørelser omkring erstatninger til naboer til nye vindmøller har der været fremsat en del kritik af afgørelserne.

Taksationsmyndigheden mener, at debatten med fordel kan tilføres nogle nuancer og perspektiver:

1. Det er blevet nævnt, at regeringen har været ivrig for hurtigt at få gennemført erstatningssagerne. Regeringen har ingen indflydelse på sagernes behandling. Taksationsmyndigheden, der er en uafhængig instans, behandler anmeldte krav så hurtigt som muligt. Det sker af hensyn til, at sagens parter kan få en hurtig afklaring af deres retsstilling. For opstilleren er det vigtigt at få at vide, hvad udgifterne til erstatninger vil være, såfremt møllerne opstilles. For naboerne er det ofte vigtigt at få en hurtig afklaring, fordi et vindmølleprojekt er noget, der typisk optager naboerne meget.

2. Flere fra vindmøllebranchen og fra politisk hold har udtrykt overraskelse over de store erstatninger, men allerede før vedtagelsen af loven om fremme af vedvarende energi har Orbicon A/S i en rapport til Energistyrelsen vurderet, at der kan blive tale om erstatninger på op til 600.000 kr.

3. Taksationsmyndigheden har i én sag tilkendt erstatning på 200.000 kr. Man kan få det indtryk af referatet af sagen i dagspressen, at erstatningen udelukkende er tilkendt, fordi ejendommen udsættes for skyggekast i nogle få timer. Erstatningen dækker imidlertid ikke kun gener i form af skyggekast, men også bl.a. tab af udsigt og den visuelle påvirkning af ejendommen, som de meget høje møller vil medføre. Med hensyn til skyggekast vil der i gennemsnit forekomme ca. 5 timers skyggekast om året, men der kan forekomme op til 22 timers skyggekast. Det er imidlertid ikke ligegyldigt, hvornår skyggekastet forekommer, og hvorfra det kan ses. I den konkrete sag vil skyggekastet forekomme om sommeren i aftentimerne og vil kunne ses fra haven og terrassen. Det betyder, at når det er vejr til at sidde ude på terrassen en sommeraften, vil der være risiko for skyggekast i kortere eller længere perioder – dog i alt ikke mere end 22 timer om året.

4. Beløbet på 200.000 kr. kan i øvrigt med fordel ses i forhold til, at opstilleren i det konkrete sagskompleks på forhånd har indgået frivilligt forlig med flere grundejere i området, bl.a. med en grundejer om en erstatning på 185.000 kr. og med en anden grundejer om en erstatning på 150.000 kr. Taksationsmyndigheden har på grund af forligene ikke vurderet disse sager eller i øvrigt tillagt forligene nogen betydning. Umiddelbart forekommer disse ejendomme dog i hvert fald ikke at være hårdere ramt end den ejendom, hvor Taksationsmyndigheden har vurderet, at tabet er 200.000 kr.

5. Taksationsmyndigheden skal efter loven vurdere, hvor stort et tab opsætning af vindmøller vil medføre. Om det er rimeligt, at tabet skal erstattes, er ikke noget, som Taksationsmyndigheden kan have en holdning til, da det er noget, som lovgivningsmagten har bestemt. Det samme gælder, om tilkendelse af erstatninger på op til 200.000 kr. vil hæmme opsætningen af møller. Det ville være ulovligt, hvis Taksationsmyndigheden lagde vægt på dette.

6. Taksationsmyndigheden har indtil videre kun truffet afgørelse i tre sager, der alle sammen er konkret begrundede. Man kan efter Taksationsmyndighedens opfattelse ikke udtale sig om erstatningsniveauet i kommende sager ud fra disse tre sager.

Yderligere information:
Formand for taksationsmyndigheden i region Nordjylland. Professor i fast ejendomsretsforhold, dr. jur. Søren H. Mørup, Aalborg Universitet. Direkte tlf. 26 22 33 30.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.