Kommentar: Varmeplan med både perspektiver og mangler

Dansk Fjernvarme har i dag offentliggjort rapporten Varmeplan Danmark udarbejdet af Rambøll Danmark med bistand fra Aalborg Universitet.

Energinet.dk hilser alle bidrag til debatten om fremtidens energisystemer meget velkomne, og Energinet.dk har således også aktivt bidraget til Dansk Fjernvarmes arbejde ved at deltage i en følgegruppe til rapporten.

Sammentænkning af energisystemer - el, varme, transport - er efter Energinet.dk's opfattelse helt afgørende for, at vi kan løse de energi- og klimapolitiske udfordringer. Fjernvarmen har - og vil fremover fortsat bidrage afgørende til det.

Rapporten fra Dansk Fjernvarme understreger behovet for fleksibilitet i varmesektoren og peger på nogle af de virkemidler, der er behov for, bl.a. varmepumper. Energinet.dk er meget enig i, at en øget anvendelse af varmepumper er en af de centrale punkter i en øget integration af vedvarende energi.

Som det fremgår af Varmeplan-rapporten, har der i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten været nogle begrænsninger, som har gjort det nødvendigt at prioritere indsatsen i arbejdet med rapporten. Rapporten har derfor også nogle mangler.

Hvis Europa i fremtiden skal indpasse massive mængder af ny vedvarende energi, er der behov for at forbinde de forskellige europæiske regioner og dermed de forskellige VE-teknologier som fx vind, vand og sol med en stærk infrastruktur. Et stærkt elnet er en forudsætning for at kunne integrere store mængder vedvarende energi i det europæiske elmarked. Der vil være suboptimering, hvis Danmark ses isoleret og uafhængigt af et internationalt marked for energi. Energinet.dk er derfor ikke enig i, at den vedvarende energi primært skal udnyttes lokalt, og at en markant udbygning af vedvarende energi kan ske uden en samtidig udbygning af det danske og europæiske elnet.

Energinet.dk mener også, at rapportens konklusioner omkring koblingen mellem varmesystemet og elsystemet skal bygge på et bedre grundlag.

Fjernvarmen i Danmark er en unik energihistorie, og fjernvarmen indgår som et centralt element i den fremtidige energiforsyning i Danmark. Samspillet mellem el, varme og transport er helt afgørende for at kunne indpasse markant mere vedvarende energi i Danmark.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.