Kommissorium for solvarmegruppen

Udredning af solvarmes indpasning i kraftvarme

Energinet.dk igangsætter nu et udredningsarbejde om indpasning af solvarme i kraftvarmesystemer. Herunder påvirkning af kraftvarmeværkes produktionsforhold. Det sker efter ønske fra Transport- og energiministeren.

Energinet.dk inviterer alle relevante interessenter til at komme til startmøde den 20. september 2005
kl. 10:00 – 12:00, for udredningsarbejdet, herunder nedsættelse af en arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen skal frem til foråret 2006 udarbejde en rapport, som belyser:

Mulighederne for at indpasse solvarme i kraftvarmesystemer. Det være sig som egentlige produktionsanlæg, hvor solvarmen ejes af og udgør en del af kraftvarmeværkets egentlige varmeproduktion. Eller solvarmeanlæg, der ikke ejes af kraftvarmeværket, men levere varme til kraftvarmeværkets varmenet.

Arbejdsgruppen skal afdække,de tekniske muligheder,de økonomiske konsekvenser for kraftvarmeværket og varmeproducenten, de juridiske implikationer i henhold til el og varme lovgivningen samt andre relevante regler, de mulige påvirkninger af kraftvarmeværkets produktionsforhold.

Startmødet foregår hos Energinet.dk, Fjordvejen 1-11, Skærbæk, Fredericia – INFO-mødelokalerne – den 20. september 2005 kl. 10:00 – 12:00. Mødet afsluttes med en sandwich.

Tilmelding til startmødet skal ske til Energinet.dk’s mødetjeneste: Mette Fruergaard, 7622 4852, mail: mfr@eltra.dk senest den 16. september 2005.

Spørgsmål om arbejdsgruppen kan rettes til Lise Nielson, 7622 4529, mail: ln@eltra.dk.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.