Kontek-kablet klar i midten af marts

Skaden på hovedforbindelsen er udbedret. Nu udestår reparation af det overrevne elektrodekabel og af kommunikationskablet.

NKT-montører ombord på kabelskibet HP Lading har nu udbedret det iturevne Kontek-kabel på Energinet.dk's jævnstrømsforbindelse mellem Gedser og Rostock. Forbindelsen ventes dog tidligst i drift omkring midten af marts, oplyser Energinet.dk i en UMM-meddelelse til den nordiske elbørs, Nord Pool Spot. (UMM = Urgent Marked Message). 

    Reparationen fandt sted ca. seks kilometer nord for Rostock, hvor et skibsanker flænsede Energinet.dk's hovedkabel nytårsaftensdag. Derimod overrev ankret helt elektrodekablet, som ejes af Vattenfall Europe Transmission (systemansvarlig i det nordøstlige Tyskland). Reparationen sker også fra HP Lading, mens skaderne på fiberkablet til kommunikation samtidigt udbedres fra et andet fartøj.
    - Varigheden af den resterende reparation afhænger af vejret og en række praktiske forhold. Derfor er det endnu ikke muligt at udmelde et mere præcist tidspunkt for, hvornår forbindelsen atter er til rådighed for elmarkedet, siger Energinet.dk's ansvarlige for reparationen, civilingeniør Søren Krüger Olsen.

    Kabelfartøjet ankom til positionen ud for Rostock i begyndelsen af februar. Dykkere klippede umiddelbart efter det beskadigede hovedkabel helt over og hentede de to kabelender op på fartøjet. Som følge af skaden var en del saltvand trængt ind i kablet, som måtte kortes med ca. 30 meter, inden de forseglede ender kunne lægges tilbage på havbunden.

    HP Lading havde lastet et 500 meter langt reservekabel i hos NKT i Kalundborg, men montørerne fik kun brug for at tilføje et reparationsstykke på 105 meter. Det skete ved hjælp af to samlinger, såkaldte muffer, som hver tog seks dage at udføre. Der er tale om et såkaldt fladkabel på ca. 11x20 cm med to isolerede ledere.
    Elektrodekablet, som løber langs hovedkablet inde under land, var beskadiget over en strækning på 1600 meter. Energinet.dk og Vattenfall Europe Transmission havde kun er ca. 400 meter elektrodekabel på lager, hvorfor Vattenfall måtte købe et egnet to kilometer langt reservekabel hos ABB i Karlskrona.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.