Krisen får elforbruget til at falde yderligere

Det klima- og kalenderkorrigerede danske elforbrug faldt i april kvartal 2009 med 5,2 procent i forhold til samme periode året før. Det viser en rapport fra de repræsentative forbrugspaneler, der løbende følger elforbruget
    Da alle industrigrene viser et vigende elforbrug, tyder alt på, at det fortsatte fald kan tilskrives den økonomiske krise. De største bidrag til det samlede fald kommer fra den kemiske industri samt fra jern- og metalindustrien.
    I de tre foregående kvartaler var faldet hhv. 2,4, 3,2 og 3, 1 procent. Den samlede langsigtede tendens målt ved et glidende gennemsnit af det seneste års målinger viser nu et fald i elforbruget på 3,5 procent.
    Dansk Energi - Net og Energinet.dk finansierer i fællesskab elforbrugspanelerne, mens 42 danske netselskaber bidrager med målinger. Dansk Energi bidrager med data om forbruget blandt storforbrugere.

Detaljerede resultater publiceres på elforbrugspanelets hjemmeside,www.elforbrugspanel.dk.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.