Læsø-kablet kobles ind ved midnat

Omkoblingen resulterer i kortvarig strømafbrydelse.

Ved midnat mellem onsdag og torsdag bliver det reparerede elkabel mellem Sæby og Læsø sat i drift. I forbindelse med omkoblingen fra reservekablet til det reparerede kabel vil beboere og turister på Læsø opleve en kortvarig strømafbrydelse.

- Vi foretager omkoblingen på et tidspunkt, hvor færrest muligt bliver berørt af den kortvarige strømafbrydelse, som er nødvendig, når vi skifter til forsyning fra de reparerede kabel. Det sker omkring midnat, og strømafbrydelsen vil vare omkring 15 minutter, siger elektriker Kurt Krogh, Energinet.dk.

I den forløbne uge er det fejlramte 20 kV-søkabel er blevet repareret. Det otte centimeter tykke kabel er formentlig blevet beskadiget af fiskeredskaber, som er blevet slæbt hen over havbunden, så kablet er blevet blotlagt på havbunden og isoleringen beskadiget. Det kan ikke afgøres, hvornår skaden er sket, men skaden var årsag til den kortslutning, der resulterede i strømafbrydelsen på Læsø lørdag den 18. juli 2009.

Skaden blev lokaliseret til en position godt 1,5 kilometer øst for Fyrbukken midt i Læsø Rende og 13 kilometer vest for Læsø. Dykkere og medarbejdere på reparationsskibet Cable 1 klippede kablet over ved skadesstedet og har fjernet 75 meter på begge sider af skaden for at montere et nyt kabelstykke.

Ved midnat i aften vil ESV omkoble forsyningen, så forsyningen til Læsø igen er normaliseret. Energinet.dk holder reservekablet Konti-Skan 1 i beredskab et par dage, inden det atter indgår i jævnstrømsforbindelse til Sverige.

Kontaktperson: Kurt Krogh, Energinet.dk, mobilnr. 2333 8679

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.