Lavere el-tariffer i 2008

Energinet.dk har nu godkendt de endelige net- og systemtariffer for 2008 samt PSO-tariffen for 1. kvartal 2008.

Der er samlet set udsigt til lavere tariffer i både Øst- og Vestdanmark. Både system- og PSO-tarif falder, mens nettariffen stiger.

Flere udgifter til transmissionsnettet - færre til drift af elsystemet
Nettariffen, som dækker Energinet.dk’s udgifter til drift af transmissionsnettet, stiger næste år i Østdanmark fra 2,2 til 4,1 øre/kWh. I Vestdanmark stiger nettariffen fra 1,4 til 3,3 øre/kWh. De relative store stigninger skyldes primært, at Energinet.dk forventer et fald i indtægter på udlandsforbindelserne samt øgede driftsomkostninger. Samtidig har Energinet.dk budgetteret med en større post til afskrivninger som følge af flere større investeringer.

At tariffen er højere i Østdanmark skyldes primært, at Energinet.dk’s betaler mere for at have rådighed over transmissionsnettet i Øst- end i Vestdanmark.
Systemtariffen, der dækker Energinet.dk’s udgifter til reserver, systemdrift m.m., falder derimod næste år i hele landet.
Faldet skyldes først og fremmest at Energinet.dk i 2007 på dette område har haft færre omkostninger end forventet. Systemtariffen for 2008 er fastsat til 2,2 øre/kWh og 2,1 øre/kWh i henholdsvis Vest- og Østdanmark.

Nettariffen for produktion er fastholdt på niveau med 2007 og er fastsat til 0,4 øre/kWh i Vestdanmark og 0,2 øre/kWh i Østdanmark.

Fald i PSO-tarif
Markedsaktørerne på elmarkedet forventer, at markedsprisen på el i 2008 bliver højere end den har været i indeværende år. De forventede højere markedspriser medfører lavere forventede tilskud til miljøvenlig elproduktion og dermed lavere PSO-tariffer.

PSO-tariffen for 1. kvartal 2008 er fastsat til 4,3 øre/kWh i Vestdanmark og 5,2 øre/kWh i Østdanmark. Fastsættelsen er med baggrund i forventede markedspriser på henholdsvis 45,0 øre/kWh og 45,7 øre/kWh i Vest- og Østdanmark.


Læs mere om eltariffer for 2008 her

Baggrund:
Energinet.dk's tariffer er baseret på de bagvedliggende omkostninger. I lov om Energinet.dk er disse beskrevet som nødvendige omkostninger og nødvendig forrentning. Nødvendige omkostninger er driftsomkostninger, afskrivninger og finansielle omkostninger samt administrationsomkostninger.

De danske el-tariffer opdeles i system- og nettarif samt PSO-tarif. Systemtariffen dækker omkostninger til forsyningssikkerhed og elforsyningens kvalitet. Nettariffen, for både forbrugere og producenter, dækker omkostninger til drift og vedligehold af det overordnede elnet (132/150 og 400 kv nettet) og drift og vedligehold af udlandsforbindelserne. PSO-tariffen dækker Energinet.dk's omkostninger til offentlige forpligtelser - primært pristillæg til vedvarende energi og decentrale værker samt forskning i miljøvenlig energiproduktion.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.