Massiv tilgang af kraftvarme og vindmøller på markedet

Et rekordstort antal decentrale anlæg og vindmøller vælger nu markedsvilkår.Stigende priser på elmarkede får anlægsejerne til frivilligt at forlade det faste tilskud for i stedet at producere vedvarende energi på markedsvilkår.

- De høje spotpriser betyder ganske enkelt, at det er mere fordelagtigt for anlæg-gene at producere til markedet frem for at modtage de faste tariffer, siger økonom Henning Parbo fra Energinet.dk's sektion for markedsudvikling.

Prisudviklingen har resultatet i, at yderligere 121 decentrale anlæg skifter status pr. 1. oktober, hvilket er den største, frivillige tilgang siden elloven om decentral kraft-varme på markedsvilkår blev vedtaget i 2004. De 121 anlæg fordeler sig med 50 i Vestdanmark og 71 i Østdanmark og repræsenterer sammenlagt 149 MW.

Den seneste tilgang betyder, at flere end halvdelen, nemlig 212 ud af 397 værker under 5 MW nu agerer på markedsvilkår. For alle anlæg over 5 MW er det obliga-torisk at producere til markedet.

Fordelagtige fastpriskontrakter
Også vindmølleejere har haft travlt med at melde sig ud af aftagepligten og ind på markedsvilkår. Mere end 700 vindmøller har valgt markedsløsningen, og her er det ifølge Henning Parbo især udsigten til at kunne tegne fordelagtige fastpriskontrak-ter i markedet, der har fået ejerne til at skifte.

- Energinet.dk hilser de mange nye anlægsejere velkommen i markedet. For en sikker drift af elsystemet er det vigtigt, at flest mulige anlæg reagerer på markedets prissignaler, tilføjer Henning Parbo.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.