Mere lys over europæisk driftsforstyrrelse

Flere detaljer om, hvordan det europæiske eltransmissionsnet reagerede under den omfattende driftsforstyrrelse lørdag den 4. november.

Samtidig med at de europæiske transmissionsselskabers samarbejdsorganisation UCTE undersøger sidste uges store europæiske driftsforstyrrelse, arbejder Energinet.dk på at klarlægge, hvordan det vestdanske elsystem reagerede. Formålet er at identificere behov for eventuelle forbedringer.

Nedenstående beskrivelse af hændelsesforløbet er foreløbig, idet de udredninger, der foregår på tværs af Europa, kan ændre forløbet.

Hændelsesforløb

  • Kl. 21.38 sker der en planmæssig udkobling af to 400 kV linjer i det nordlige Tyskland, da et skib skal passere under højspændingslinjerne på Ems-floden. Efter nogen tid observeres høje linjebelastninger.
  • Kl. 22.10 udkobles to grænselinjer mellem de to tyske TSO’er E.ON Netz og RWE TSO pga. overbelastning.
  • Udfaldet fører til kaskadeudkobling af transmissionslinjer ned igennem Europa, og nettet opdeles i tre elektriske ø-områder. Der er ikke balance mellem forbrug og produktion i de tre områder. I to af områderne er der produktionsunderskud, mens der er produktionsoverskud i det nordøstlige område, som Jylland og Fyn er en del af.

Kilde: UCTE

  • Det nordøstlige område har et produktionsoverskud på ca. 6.000 MW. Effektoverskuddet medfører en momentan frekvensstigning på næsten 500mHz. Frekvensen stabiliseres omkring 50,3-4 Hz pga. automatiske for-anstaltninger på produktionssiden, bl.a. ved kraftværkers primærregulering og ved udkobling af vindkraft. Samtidig bidrager jævnstrømsforbindelser fra Jylland til hhv. Norge og Sverige ved automatisk at sende effekt til Norden.
  • Det vestlige og sydøstlige område har produktionsunderskud. Det medfører et frekvensfald, som begrænses ved automatisk udkobling af elforbrugere. Det beløber sig til ca. 14.500 MW forbrug.
  • Kl. 22:46 lykkes det at sammenkoble det nordøstlige område med det vestlige område og frekvensen normaliseres.

Danmark indgik i området med produktionsoverskud. Der var således ikke strømafbrydelser for danske forbrugere.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.