Miljøcentre indleder VVM for ny højspændingsledning

De statslige miljøcentre i Odense og Århus går nu i gang med planlægningsprocessen for en ny 400 kilovolt højspændingsledning mellem Kassø ved Aabenraa og Tjele ved Viborg.

Den nye og kraftigere ledning skal erstatte den 400 kilovolt ledning, der står på strækningen i dag, og den skal gøre det muligt at få markant mere vind ind i elsystemet.

Det er Energinet.dk, som ejer den eksisterende ledning, og som er bygherre på den nye ledning, der bliver en såkaldt to-systemsledning. Det vil sige, at der hænges dobbelt så mange ledere op i en masterække, end der er på de eksisterende master. Dermed kan ledningen overføre dobbelt så meget energi.

- Ledningen er et vigtigt grundlag for, at Danmark kan virkeliggøre sin ambitiøse klimapolitik, hvor der bliver satset kraftigt på vindkraft. Sammen med udbygning af elektriske elforbindelser til Norge, Tyskland og evt. også Holland skal den nye ledning sikre, at Danmark kan importere strøm fra nabolandene, når det ikke blæser. Ligeledes skal ledningen også bruges til at eksportere strøm i de perioder, hvor elforbruget er mindre end vindkraftproduktionen, siger eltransmissionsdirektør Carsten Jensen, Energinet.dk.

- En ny og stærkere ”rygrad” i det jyske elsystem er også en forudsætning i den kabelhandlingsplan, som er aftalt mellem de regionale transmissionsselskaber og Energinet.dk, siger Carsten Jensen.

Kabelhandlingsplanen angiver, hvordan højspændingsledningerne på lavere spændingsniveau kan lægges i jorden.

Den nye ledning skal som udgangspunkt bygges langs den eksisterende ledning. Den skal hænges op på master i nyt, moderne design, der er tilpasset landskabet, og som arkitekter og ingeniører er i gang med at udvikle. Hvilken mast, der bliver valgt, afgøres af miljøcentrene.

I første fase af planlægningen – den såkaldte idéfase - som strækker sig frem til 1. juli, har borgere, interesseorganisationer, kommuner m.fl. mulighed for at komme med ideer og forslag til projektet. For at fremme debatten har Energinet.dk udsendt miljøcentrenes idéoplæg til de ca. 1450 borgere, som bor langs den eksisterende ledning. Desuden holder Energinet.dk borgermøder tre forskellige steder på strækningen i midten af juni.

Baggrund - Politisk aftale om fremtidens højspændingsnet
I november 2008 indgik regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en aftale om principperne for den fremtidige udbygning af det overordnede elnet i Danmark.

Aftalen indebærer, at store dele af landets højspændingsnet fremover bliver lagt som jordkabler; at udvalgte strækninger i 400 kV-nettet forskønnes, og at det jyske 400 kilovolt højspændingsnet forstærkes ved at bygge en ny luftledning mellem Kassø og Tjele. Den langsigtede vision er, at også 400 kV-nettet kabellægges i takt med, at den teknologiske udvikling gør det muligt.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.