Miljødeklarationerne for el er offentliggjort

Energinet.dk offentliggør hvert år i marts miljødeklarationerne for el leveret til distributionsnettene i Øst- og Vestdanmark det forgange kalenderår.

Miljødeklarationen beskriver den miljøpåvirkning, som leveringen af én kWh gennemsnitselektricitet giver anledning til. Miljødeklarationen dækker gennemsnitselektricitet leveret fra transmissionsnettet. Nettab i transmissionsnettet er indregnet. Tab i distributionsnettet indregnes med lokale værdier eller 5 % tab som gennemsnit.

Energinet.dk indsamler oplysninger og beregner miljødeklarationerne for el leveret i systemansvarsområderne. Da der ikke er en elektrisk forbindelse mellem Øst- og Vestdanmark, kan der ikke udarbejdes en samlet deklaration for hele Danmark. Der udarbejdes derfor to miljødeklarationer, en for Øst- og en for Vestdanmark. Efter etablering af et Storebæltskabel i 2010 kan en samlet deklaration beregnes for Danmark som helhed.

Læs mere om miljødeklarationerne for el her.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.