Miljørapport 2009 er nu klar

Energinet.dk har netop offentliggjort Miljørapport 2009, der redegør for miljøpåvirkningerne fra dansk el- og kraftvarmeproduktion i kalenderåret 2008. Det var året, da vindkraft dækkede over 19 procent af elforbruget i Danmark.

Udledningen af kuldioxid (CO2), svovldioxid (SO2) og kvælstofilter (NOx) faldt med henholdsvis 9, 26 og 28 procent i 2008. Faldet skyldes især mindre udledning fra de større kraftværker.

Miljørapport 2009 indeholder desuden prognoser for miljøpåvirkningen fra elsektoren frem til 2020. Prognoserne forudsætter bl.a. en betydelig udbygning med vedvarende energi i prognoseperioden - især vindkraft og biomasse. Mens VE-andelen i 2008 udgjorde 28 procent af det danske elforbrug, så ventes den i 2020  at stige til 53 procent.

Find Miljørapport 2009 her

Læs Miljørapport 2009 som e-pages her

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.