Millionstøtte fra EU til DONG Energy og Energinet.dk

DONG Energy og Energinet.dk modtager ca. 8 mio. euro til et stort projekt, der skal gøre elsystemet klar til mere vedvarende energi.

Danmark er på en klar førsteplads i Europa, hvad angår andelen af energi fra vind.

Cirka 20 % af vores elforbrug dækkes således af vindenergi, og andelen vil fortsat stige.

Det er godt for klimaet, men produktionen fra vedvarende energikilder varierer kraftigt, og den er svær at styre. Det giver et stigende pres på elsystem, produktionsanlæg og marked; primært fordi energien ikke nødvendigvis produceres på samme tidspunkt, som den efterspørges og forbruges.

Gør klar til store mængder grøn energi
DONG Energy og Energinet.dk indgår derfor i en række udviklings- og demonstrationsprojekter, der undersøger mulighederne for storskala integration af vindkraft i elsystemet.

TWENTIES er et af disse projekter, og en række europæiske virksomheder, systemansvarlige og forskningsinstitutioner deltager i arbejdet. Fra Danmark deltager desuden Risø og Siemens Wind Power.

- Fremtidens elsystem skal være både effektivt, fleksibelt og intelligent. Det er en forudsætning for at kunne håndtere markant større mængder vedvarende energi, især vindenergien, som varierer kraftigt og kan være svær at styre. Elsystemet bliver rygraden i fremtidens energisystem, fordi vi via elsystemet kan udnytte den vedvarende energi også i varme- og transportsektoren. Det vil fortrænge fossile brændsler til gavn for klimaet, siger udviklingsdirektør Dorthe Vinther, Energinet.dk.

Energinet.dk er hovedansvarlig for et demonstrationsprojekt, der skal vise, hvordan vi i en stormsituation kan håndtere den ubalance, der opstår under stormpassager med høje vindhastigheder. Her kan det være nødvendigt at standse møllerne, og dermed stoppe produktionen.

Tænder og slukker tusindvis af enheder hos kunderne
DONG Energy er hovedansvarlig for et projekt, der handler om fleksibelt elforbrug og ser frem til en række spændende opgaver:

- Vi arbejder allerede på flere fronter inden for området. Et af vores konkrete projekter handler om at mobilisere og styre små produktions- og forbrugsenheder, så de kan styres i forhold til behov og priser i elsystemet, fortæller Klaus Baggesen Hilger fra DONG Energy’s innovationscenter.

Biogasmotorer, pumper i procesindustrien og rensningsanlæg, nødstrømsanlæg, varmepumper og elbiler er eksempler på nogle af disse produktions- og forbrugsenheder.

- Perspektivet er, at vi med meget vindenergi i elsystemet, kan tænde tusindvis af enheder hos forbrugerne, og når balancen i nettet ændres, kan vi slukke for udvalgte enheder. Det får kunden selvfølgelig en betaling for, og rent samfundsmæssigt er der en række fordele, siger Klaus Baggesen Hilger supplerende.

Den vigtigste gevinst er, at det bliver muligt at få meget mere grøn energi ind i elnettet, men det handler også om drift af centrale kraftværker. Her vil der ikke kræves samme produktionsberedskab, og driften vil blive mere effektiv og miljøgunstig.

Situationer med el-overløb og tvangsstop af vindkraftanlæg på grund af overproduktion, vil ligeledes blive begrænset.

Endelig reduceres omkostningerne til balancering af elsystemet.

- I de kommende år står det danske energisystem overfor et paradigmeskifte. Energisystemet skal omstilles og nytænkes, så de store mængder af vedvarende energi kan indpasses effektivt. Det er en af årsagerne til at EU finder TWENTIES-projektet så interessant, konkluderer Dorthe Vinther.

Fakta om TWENTIES
Twenties har til formål at udvikle nye modelværktøjer og driftsstøtteværktøjer for et elsystem med meget stor indfødning af el fra vindmølleparker og deres samdrift med termiske anlæg.

Projektet finansieres delvist gennem EU’s 7. ramme-program for forskning. Budgettet er på ca. 60 mio. euro. Heraf udgør budgettet hos DONG Energy og Energinet.dk tilsammen i alt ca. 16 mio. euro.

Finansieringen fra EU til det samlede projekt udgør i alt ca. ca. 30 mio. euro.

Projektet starter i foråret 2010 og slutter i 2013.

Blandt de udenlandske deltagere er spanske REE, hollandske Tennet og franske RTE, der alle har ansvar for eltransmissionsnettet. Desuden deltager Iberdrola Renovables og Gamesa Innovation and Technology fra Spanien, AREVA, ABB, Siemens, 50 Hertz Transmission, og flere europæiske universiteter.

Fakta om det intelligente elnet, ”Smart Grid”
Smart Grids er intelligente elsystemer, der i modsætning til de nuværende elsystemer, er i stand til at håndtere store andele af vedvarende energi og udpræget decentral elproduktion.

I et SmartGrid kendes retningen af energiflowet ikke på forhånd på grund af de mange decentrale produktionssteder. Der er derfor behov for at kunne håndtere mange flere data og målinger end i det nuværende net.

Kontaktpersoner i Energinet.dk
Dorthe Vinther, udviklingsdirektør, 2333 8639
Jakob Birk Topgaard, mo bil 22279119

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.