Nexans leverer nye søkabler til Kontek-forbindelsen

I løbet af efteråret 2010 vil der være sat en effektiv stopper for de mange problemer med søkablet mellem Sjælland og Tyskland. Et nyt søkabel, som leveres af Nexans, vil erstatte det eksisterende kabel fra 1995, der i flere omgange har været ude af drift på grund af utætte samlemuffer.

Det nye kabel bliver et massekabel ligesom det der anvendes på den kommende elektriske Storebæltsforbindelse. Et massekabel har bl.a. den fordel, at det kan produceres og udlægges i et stykke.
 
Udskiftningen håndteres af Energinet.dk.

Når det nye kabel er lagt, skal det gamle kabel tages op og skrottes.

Kontek-forbindelsen ejes af Energinet.dk og Vattenfall Europe Transmission, således at Energinet.dk ejer anlæggene på dansk grund samt søkablet frem til den tyske kyst. Resten ejes af Vattenfall Europe Transmission.

Det samlede projekt forventes at kunne blive gennemført inden for et budget på 370 mio. kr. Udgifterne til udskiftningen deles mellem de to ejere og Vattenfall AB.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.