Nord Pool Spot starter prisnotering i et nyt elspot-prisområde

Den 1. september 2005 lancerer Nord Pool Spot prisnotering i et nyt prisområde, som har fået betegnelsen "KONTEK".

Rent geografisk giver "KONTEK" adgang til spothandel i den del af Tyskland, som varetages af Vattenfall Europe Transmission.
 
Den kapacitet, som Elkraft System og Vattenfall AB råder over på Kontek-kablet, vil blive varetaget af Nord Pool Spot. Det drejer sig om 550 MW i nordgående og 200 MW i sydgående retning.
 
Den nye prisnotering erstatter Elkraft Systems nuværende måneds- og dagsauktioner.
 
Det nordiske og tyske marked vil således for første gang blive kædet sammen på den samme måde som det nordiske marked. Denne udvikling er helt i tråd med EUs strategi for den fremtidige udvikling af det europæiske energimarked og med resultatet af det nordiske mini-forum vedrørende flaskehalshåndtering.
 
Markedsaktører, som ønsker at handle i det nye prisområde, bedes kontakte Nord Pool Spots markedsafdeling.
 
Yderligere oplysninger kan fås hos:

Jørn Limann, adm. direktør, Nord Pool Spot AS, tlf. +47 6752 8033
Lene Sonne, markedschef, Elkraft System, tlf. +45 4487 3700
Gert Schwarzbach, prokurist, Vattenfall Europe Transmission, tlf. +49 5150 2703
 
Information specielt for markedsaktører:
Nord Pool Spots markedsafdeling:
Hilde Rosenblad, tlf. +47 6752 8030,
Kenneth Dupont, tlf. +45 3031 1125,

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.