Ny rapport om effektiv integration af vindenergi på tværs af Europa

Det ambitiøse europæiske mål om 20 procent vedvarende energi i 2020 skaber store udfordringer for elsektoren.

 I EWIS-studiet (European Wind Integration Study) har Energinet.dk arbejdet sammen med systemansvarlige virksomheder fra de øvrige europæiske lande for at sikre, at de europæiske transmissionsnet er klar til at møde disse udfordringer. Studiet har netop præsenteret sine resultater og anbefalinger.

Gennem de seneste tre år har EWIS-studiet undersøgt udfordringerne ved at integrere store mængder vindenergi i de europæiske elnet. Studiet har fokuseret på, hvordan transmissionsnet kan gøre det nemmere at integrere vindenergi i de europæiske elmarkeder, udjævne vindvariationer på tværs af Europa og gøre det muligt at dele reservekapaciteter. Det er første gang, man i så stor stil har arbejdet sammen om disse ting på tværs af grænserne og på tværs af faglige emner.

- Vindkraft kræver dialog, pointerer systemanalytiker Antje Orths, som har deltaget i EWIS-studiet på Energinet.dk's vegne. - Vi er nødt til at vide, hvad der fx vil ske med elnettet og vindmøllerne i Danmark, hvis der sker en kortslutning i Tyskland og omvendt. Er der risici, som vi skal arbejde på at løse - og hvad koster det? Og er der noget i vejen for, at vi deler de reservekapaciteter, vi har, til gavn for både miljø og forbruger? Hvordan kan markedet bidrage, og hvordan kan vi planlægge elnettet og driften heraf optimalt? Der er rigtig mange spørgsmål, som vi kun kan finde svar på i fællesskab, og med EWIS-projektet er vi kommet rigtig langt, siger Antje Orths.

Konklusionerne af arbejdet er udmøntet i en slutrapport, som peger på, hvordan man bedst kan identificere behovet for netforstærkninger, hvordan den eksisterende kapacitet kan udnyttes mest effektivt, hvorfor det haster med at få implementeret allerede planlagte netudbygninger, og hvilke initiativer til yderligere forstærkninger der er mest økonomisk fordelagtige. En stor del af studiets anbefalinger, men også nye, åbne spørgsmål, havner direkte på de mange skriveborde i den nye europæiske organisation for systemansvarlige virksomheder, ENTSO-E, hvor der vil blive fulgt op på dem. 

EWIS-studiet har fået støtte fra EU og er foregået som et samarbejde mellem 15 systemansvarlige virksomheder i Europa, som har stillet med omkring 80 eksperter. Slutrapporten blev præsenteret i Bruxelles 13. april 2010 med deltagelse af repræsentanter fra bl.a. Europa-kommissionen, regulatorer, interesseorganisationer og ENTSO-E. Den fik stor ros, fordi resultaterne passer godt ind i det billede, som andre aktørers studier viser (fx EWEA), men samtidig bygger på kerneekspertise fra dem, som driver elnettet i dag. Som en god sideeffekt har de systemansvarlige virksomheder lært en masse af og om hinanden.

Find slutrapporten, Annex og et selvstændigt Executive Summary nederst på siden.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.