Ny rapport om havbaseret elnet ved Kriegers Flak

Regeringen fremlægger i dag en redegørelse for fremtidens energiforsyning, og peger bl.a. på de store muligheder i havvindmøller til at sikre den nødvendige energi, uafhængighed af kul, olie og gas, et bedre klima og grøn vækst.
Energinet.dk har sammen med 50Hertz Transmission og Svenska Kraftnät, der har det overordnede ansvar for elsystemerne i henholdsvis Danmark, Tyskland og Sverige, netop offentliggjort en forundersøgelse af et projekt ved Kriegers Flak.

Hovedkonklusionen er, at det både teknisk og økonomisk vil være store fordele ved at kombinere tilslutningen af kommende danske, tyske og svenske havvindmølleparker ved Kriegers Flak i Østersøen med et fælles, havbaseret elnet til handel med el mellem landene.

- En sådan kombineret nettilslutning er ikke bygget før, og derfor vil projektet kunne danne model for kommende, store havbaserede elnet, de såkaldte Offshore Grids i fx Nordsøen og i Middelhavet. Derfor har projektet stor international bevågenhed og vi forventer at kunne få støtte til projektet fra EU's økonomiske genopretningsplan, siger elstabsdirektør Peter Jørgensen, Energinet.dk.

Forundersøgelsen estimerer, at omkostningerne i nutidsværdi ved at etablere separate nettilslutninger (referenceprojektet) vil være godt 1 mia. euro til investering og drift, mens meromkostningerne ved en kombineret løsning varierer fra godt 400 til godt 600 mio. euro afhængig af den valgte løsning.

- Den samfundsøkonomiske værdi ved en kombineret løsning forventes at være betydeligt større end meromkostningerne. Dertil kommer, at vi vil få både højere forsyningssikkerhed og bedre markedsfunktion samt praktisk erfaring med at drive havbaserede elnet, siger Peter Jørgensen.

- Træffes der beslutning om at etablere en kombineret nettilslutning, vil det tage 2-3 år at få alle myndighedsgodkendelser, hvorefter der vil gå ca. fire år med at bygge forbindelserne. Et projekt ved Kriegers Flak vil derfor tidligst kunne sættes i drift fra 2016, siger Peter Jørgensen.

Tyskland har allerede besluttet at bygge den første havvindmøllepark ved Kriegers Flak. Danmark har endnu ikke truffet politisk beslutning om havmølleparker ved Kriegers Flak. Svenska Kraftnät meddelte i januar 2010, at Sverige i første omgang ikke vil deltage i et fælles projekt, fordi der ikke foreløbig er udsigt til svenske havvindmølleparker ved Kriegers Flak. Den kombinerede netløsning er imidlertid meget fleksibel og vil kunne bygges i etaper i forbindelse med etablering af danske og tyske havvindmølleparker, og svenskerne vil derfor senere kunne koble sig på en fælles netløsning.

Det ventes at EU Kommissionen i løbet af de kommende måneder vil meddele Energinet.dk og 50Hertz Transmission, at det er muligt at få støtte fra EU's økonomiske genopretningsplan til et projekt ved Kriegers Flak.

Forundersøgelsen kan læses her.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.