Nye børsregler skal bane vejen for mere vindenergi i Danmark

På mandag den 30. november 2009 indfører den nordiske elbørs Nord Pool Spot - som Energinet.dk er medejer af - muligheden for negative elpriser.

Det betyder, at alle producenter af el - fx centrale kraftværker, decentrale kraftvarmeværker og vindmøller - kan komme ud for at skulle betale for at komme af med deres produktion i nogle få timer om året.

- Negative elpriser er ét af mange virkemidler, som skal være med til at fremme vedvarende energi, siger elmarkedschef Nicolaj Nørgaard Petersen, Energinet.dk.

- Det lyder måske umiddelbart mærkeligt, men de nye regler skal gøre elproduktionen mere fleksibel og skabe plads til mere vedvarende energi i det danske elsystem. Vi kender producenter af kraftvarme, som allerede har indgået aftaler med selskaber, de skal levere varme til, om at reducere elproduktionen, når elprisen på børsen ventes at blive negativ på grund af stor produktion af vindkraft, siger Nicolaj Nørgaard Petersen.

Baggrunden er, at strøm er verdens mest fordærvelige vare. Der eksisterer endnu ingen muligheder for at lægge store mængder strøm på lager, og derfor skal strømmen bruges i samme sekund, som den produceres. Ellers vil elsystemet bryde sammen. Den mest effektive og samfundsøkonomisk optimale måde at holde energibalancen mellem produktion og forbrug er at lade elmarkedet få udbud og efterspørgsel til at mødes ved en bestemt pris.

- Ved at indføre muligheden for negative priser får producenterne et prissignal, som afspejler en ubalance mellem udbud og efterspørgsel og dermed en overbelastning af elnettet. De negative elpriser tilskynder producenterne til at tilpasse produktion af strøm til efterspørgslen.

- Ideelt set vil negative elpriser i spotmarkedet derfor sjældent opstå. Alene muligheden for negative priser kan give et incitament til, at udbud og efterspørgsel mødes inden prisen går under 0 kr., siger Nicolaj Nørgaard Petersen.

Blæsende vinternætter
Den negative elpris vil typisk forekomme i timer med et lavt forbrug, en høj vindproduktion og en elproduktion, der er fastlagt ud fra behovet for fjernvarme. Det er typisk tilfældet på meget blæsende vinternætter. Der er dog lagt en bund i markedet på 1,70 kr. pr. kWh.

Til sammenligning faldt elprisen på den nordiske elbørs i 2008 til 0 kr. i 28 timer i Vestdanmark, og i 2007 skete det i 85 timer. Selv om prisen på el er 0 kr. fortsætter produktionen ofte på de regulerbare centrale og decentrale kraftværker, fordi omkostningerne ved helt at standse produktionen er højere end tabet ved at fortsætte produktionen.

Tyskland og Norden
Nord Pool Spot offentliggjorde allerede i 2003 sin beslutning om at indføre negative elpriser og bad markedet om at forberede sig. På grund af tekniske årsager sker introduktionen først i 2009.

Den tyske elbørs indførte muligheden for negative elpriser på det tyske elmarked i september 2008. Her har der været flere perioder med timer med negative elpriser.

Et af mange virkemidler
- Håndteringen af den markant sigende mængde vindenergi er en betydelig udfordring, som kræver en bred vifte af fleksible og effektive løsninger. Klimamålsætningerne skal nås samtidig med, at vi fastholder en høj forsyningssikkerhed og en effektiv konkurrence på elmarkedet til gavn for forbrugerne og samfundet, siger Nicolaj Nørgaard Petersen.

Ud over engrosmarkedet for el, eksport/import, op- og nedregulering, udbygning af elnettet, nye og stærkere udlandsforbindelser, elpatroner og nu også negative elpriser er der mange andre virkemidler til balancering af elsystemet, som skal være med til at fremme mere vedvarende energi i Danmark.

På kort sigt er det fx elkedler og varmepumper på kraftvarmeværker, på lidt længere sigt en geografisk spredning af nye havmølleparker og elbiler i mindre skala. På endnu længere sigt er det elbiler i stor skala, fleksibelt forbrug/produktion, varmepumper i husstande, og på meget lang sigt også lagring af el i brint til brændselsceller og lagring af energi i form af trykluft.

Der er således mange virkemidler i spil, som skal sikre endnu mere vedvarende energi i elsystemet.

- I Energinet.dk arbejder vi målrettet med at udvikle et langt mere robust og fleksibelt elsystem, så vi kan indpasse endnu mere vindenergi i fremtiden i takt med udbygningen af vindkraften i Danmark, siger Nicolaj Nørgaard Petersen.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.