Nye spørgsmål - svar til Horns Rev

Sp:
Når det kan lade sig gøre at lægge 400 kV-kabler over en strækning på 22 kilometer fra Ishøj ind til centrum af København, hvorfor er det så ikke teknisk muligt med et kun fire kilometer længere 400 kV-kabel mellem Galtho og Endrup i Vestjylland?

Svar:
For det første er 400 kV-strækningen ved København delt op i to kortere stykker på ca. 10 og 12 km med en transformerstation (ved Avedøreværket) i midten. Stationen indeholder en spole, der sikrer at kablet trods den store længde kan bevare sin overføringsevne.

For det andet er den 26 km lange strækning ved Varde mellem Galtho og Endrup kun første del af en ca. 100 km lang 400 kV-transmissionsledning mellem Endrup og Idomlund ved Holstebro. Mens det på kortere strækninger i dag er muligt at kabellægge 400 kV, så kan det ikke lade sig gøre over en strækning på 100 km med den teknologi, vi kender i dag. Energinet.dk forsker i mulighederne, men forventer desværre ikke et gennembrud på området de første 5-10 år.

Sp:
Hvis man indskyder en kabelstation for hver 15-20 km, vil det så være teknisk muligt at kabellægge hele 400 kV-strækningen - de ca. 100 km - mellem Endrup ved Esbjerg og Idomlund ved Holstebro?

Svar:
Det kan ikke lade sig gøre med den teknologi, vi kender i dag. Det har aldrig været afprøvet noget sted i verden. Den længste kabellagte strækning findes i Japan og er på 40 kilometer. Energinet.dk's driftserfaringer med kabellægning af tre kortere strækninger på tilsammen 14 km ud af den ca. 140 km lange 400 kV-forbindelse mellem Århus og Aalborg peger på problemer med meget høje spændinger, som i værste fald kan resultere i alvorlige fejl i elsystemet. For at belyse problemerne har Energinet.dk igangsat to PhD-projekter i samarbejde med DTU og Aalborg Universitet.

Sp.:
Det har været nævnt, at 400 kV kabler er mellem tre og syv gange dyrere end en luftledning, bl.a. fordi der skal graves flere parallelle systemer i jorden. Men hvorfor kan man ikke nøjes med at lægge ét enkelt 400 kV-kabelsystem, så prisen bliver så lav som mulig?

Svar:
Det er dyrt at lægge 400 kV-ledninger i jorden, fordi der skal mellem to og fire kabelsystemer til at give den samme overføringsevne som ét enkelt luftledningssystem.

I nogle tilfælde kan ét enkelt kabelsystem klare opgaven (som det var tilfældet i København), men det stiller særlige krav til kabelkonstruktionen og måden det lægges på.

I Jylland ved Gudenåen viste det sig, at den billigste løsning var at lægge to kabelsystemer. Vi vil altid vælge den billigste måde at løse en opgave på, og vores erfaring viser, at kabellægning af 400 kV koster tre-syv gange mere end en 400 kV luftledning - afhængig af overføringsbehovet, markedsprisen og de lokale betingelser, som kablet skal lægges under.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.