Nyt elkabel mellem Danmark og Norge

Kablet skal sikre en bedre udnyttelse af vindenergien og styrke konkurrencen på elmarkedet.

Energinet.dk og Statnett - der har ansvaret for elsystemerne i hhv. Danmark og Norge - har besluttet at bygge et nyt elkabel mellem de to lande.

Forbindelsen med navnet Skagerrak 4 får en kapacitet på 700 MW, og den ventes i drift i 2014 under forudsætning af de respektive energiministres godkendelse og de nødvendige myndighedstilladelser.

- Forbindelsen vil være med til at sikre en bedre udnyttelse af vindenergien i takt med udbygningen af vindkraften i Danmark, siger eldivisionsdirektør Torben Glar Nielsen, Energinet.dk.

- Vi kan sende mere vindkraft til Norge, når det blæser meget i Danmark, og vi kan få vandkraft fra Norge, når vi ingen vind har. På den måde vil vandkraftmagasinerne i Norge kunne fungere som lager for den danske vindkraft.

- Forbindelsen vil desuden styrke forsyningssikkerheden og konkurrencen på elmarkederne til gavn for forbrugerne, siger Torben Glar Nielsen.

Der er i dag tre elforbindelser mellem Danmark og Norge med en samlet kapacitet på ca. 1.000 MW. Med Skagerrak 4 øges kapaciteten 70 % til 1.700 MW.

Forbindelsen bliver ca. 240 km lang. Den består af to stationsanlæg i henholdsvis Kristianssand i Norge og i Tjele i Danmark, hvor Energinet.dk allerede ejer de arealer, der er nødvendige for at udbygge stationen.

Landkablet på den norske side bliver ca. 12 km langt og på den danske side ca. 90 km langt. Søkablet bliver ca. 140 km langt.

Projektet har et forventet samlet anlægsbudget på ca. 2,8 mia. kr. Den danske del af investeringen ventes at blive ca. 1,5 mia. kr. inkl. landanlæggene i Danmark.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.