Nyt Front Office klar til at håndtere ordninger om vedvarende energi

Fra i dag sidder medarbejderne i Energinet.dk's nye Front Office klar ved telefonerne for at besvare spørgsmål om de fire nye ordninger, som Energinet.dk ifølge den nye lov om vedvarende energi skal administrere fra årsskiftet.

Samtidig udvides Energinet.dk's hjemmeside med omfattende information om de fire ordninger.

1. januar trådte en ny lov om vedvarende energi i kraft. Loven skal blandt andet sikre bedre vilkår for vindmøller og anden vedvarende energi som biogas og biomasse. Blandt de nye regler i loven er der fire ordninger, som Energinet.dk fremover vil administrere.

Energinet.dk har valgt at samle betjeningen af eksterne henvendelser omkring de fire ordninger i et nyt "Front Office", som fysisk befinder sig i hovedsædet i Erritsø.

- Fordelen ved at oprette et fælles "Front Office" er, at opstillere af nye vindmøller, lokale borgere, kommuner og andre interesserede kun skal henvende sig ét sted for at få svar på deres spørgsmål om de nye regler. Det skal gøre kontakten mellem os og borgerne så gnidningsfri og overskuelig som overhovedet mulig, siger Nicolaj Nørgaard Petersen, der er chef for markedsudvikling hos Energinet.dk.

Samtidig udvider Energinet.dk sin eksisterende hjemmeside med detaljeret information om de nye ordninger. Tanken er, at borgere, kommuner og andre nemt kan finde oplysninger om, hvad de nye regler betyder for dem.

De fire opgaver, som Energinet.dk vil varetage fremadrettet, er:

  • En garantiordning på sammenlagt 10 mio. kroner, hvor opstillere af vindmøller kan søge støtte til finansiering af forundersøgelser mv.
  • En køberetsordning, hvor naboer til vindmøller får mulighed for at købe andele i nye vindmølleprojekter
  • En værditabsordning, som giver lokale borgere mulighed for at få erstatning, hvis nye vindmøller fører til et værditab på mere end én procent på deres ejendom
  • En grøn ordning, hvor kommuner kan søge om støtte til initiativer, der kan fremme accepten af vedvarende energi. Størrelsen af puljen afhænger af, hvor mange vindmøller der opstilles i den pågældende kommune.

Fælles for ordningerne er, at de omfatter vindmøller over 25 meter og havvindmøller, som ikke har været i udbud. De tre første ordninger trådte i kraft 1. januar, mens den grønne ordning forventes at træde i kraft snarest.

Her på hjemmesiden kan du finde mere information om de nye ordninger under punktet Klima og miljø/Lov om fremme af vedvarende energi. Hvis du har spørgsmål, er du også meget velkommen til at kontakte det nye Front Office på e-mail-adressen fo@energinet.dk eller direkte telefon 70 20 13 53.   

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.