Nyt princip for beregning af treleds-tariffer

Energinet.dk benytter fremover nyt grundlag for beregning af treleds-tariffer for kraftvarmeværker. Det medfører en genberegning og regulering for 2. og 3. kvartal 2008.

Energinet.dk ændrer nu beregningsgrundlaget for de kraftvarmeværker, der er omfattet af treleds-tarifferne.

Energinet.dk har i henhold til bekendtgørelse 1367 anvendt kul og koks indekset fra Danmarks Statistik til beregning af treleds-tarifferne til og med december 2007, men fra januar 2008 var Danmarks Statistik ikke i stand til at offentliggøre indekset som følge af indgåede diskretionsregler.

Dette medførte, at Energinet.dk ikke havde mulighed for at beregne treleds-tarifferne for 2. kvartal 2008 på baggrund af det hidtidige indeks. Med henblik på at beregne treleds-tarifferne pr. 1. april 2008, var det derfor nødvendigt at anvende et andet indeks for kulprisen.

Energinet.dk besluttede at anvende stigningen i verdensmarkedskulprisen, som defineret ved Argus/McCluskey API #2 kulindekset, til brug for indekseringen af kulprisen. Energinet.dk valgte dette indeks, fordi det er et internationalt kendt indeks, som afspejler prisudviklingen i markedet.

Som udgangspunkt for skiftet valgte Energinet.dk gennemsnittet af Danmarks Statistiks kul og koks indeks for 2007, da dette efter Energinet.dk's opfattelse var et udtryk for en rimelig basis for den fremtidige indeksering.
 
Energinet.dk har efter indførelsen af Argus/McCloskey indekset analyseret udviklingen i indekset fra januar 2005 til august 2008, og det har vist sig, at indekset er steget væsentligt fra ultimo 2007. Dette afspejler en kraftig stigning i brændselspriserne for kraftvarmeværkerne, hvilket ikke var afspejlet i Danmarks Stati-stiks indeks, der tværtimod faldt en smule i 2007. 

Energinet.dk har derfor drøftet situationen med Dansk Fjernvarme og Energistyrelsen, og i forlængelse heraf har Energinet.dk valgt at ændre udgangspunktet for overgangen fra Danmarks Statistiks indeks til det nye indeks.
Energinet.dk har ændret udgangspunktet til gennemsnittet af Argus/McCloskey kulindekset for 2007, og anvendt dette som udgangspunkt for den fremtidige indeksering.

Udgangspunktet bliver som hidtil indekseret med den månedlige ændring i Ar-gus/McCluskey kulindekset. Energinet.dk vil som følge af ændringen foretage en genberegning og regulering af treleds-tarifferne for 2. og 3. kvartal 2008.

Reguleringen vil blive foretaget med september måneds afregning.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til økonomichef Steffen Østermark på tlf. 76224365 eller Ivar Albertsen på tlf. 76224309.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.