Nytårsstormen satte nødplan i værk

Energinet.dk beordrede nytårsnat produktionen standset på de decentrale kraftvarmeværker og fra en del af de landbaserede vindmøller i Vestdanmark for at forhindre eloverløb.

For første gang nogen sinde måtte Energinet.dk taget nødberedskabsplanen for eloverløb i Vestdanmark i brug.
Nytårsstormen over Danmark gav så store mængder el fra vindmøller, at Energinet.dk måtte tage midler i brug for at undgå eloverløb. Allerede kl. 17.00 nytårsaftensdag varslede Energinet.dk, at nødplanen for eloverløb ville blive taget i brug i løbet af natten.
Nytårsnat var produktionen af el fra vindenergi så stor, at den svarede til hele det Vestdanske elforbrug plus 250 MW til eksport. Uden nedregulering, ville vindenergien have dækket helt op til 400 MW ud over det Vestdanske forbrug.
Energinet.dk brugte derfor nytårsnat alle håndtag til at nedregulere produktionen af el.
Først nedregulerede Energinet.dk produktion på de centrale kraftværker på baggrund af alle de afgivne bud i regulerkraftmarkedet.
Dernæst blev der afsat så store mængder el som muligt til Norge og Sverige.
Indtil midnat nytårsnat forløb alt uden problemer, men efter midnat ændrede handelsmønstret sig.
På grund af 0-priser på det tyske elmarked fra midnat og frem til kl. 11 nytårsdag steg importen af tysk el til fuld kapacitet. I forvejen havde Energinet.dk varslet begrænset importkapacitet med 250 MW, så den maksimale importkapacitet ikke nåede op på de 800 MW. Fra midnat fik Vestdanmark derfor fuld import af 550 MW fra Tyskland.
Energinet.dk anmodede derefter de decentrale kraftvarmeværker om at standse produktionen fra midnat og frem til kl. 13 nytårsdag. Det begrænsede produktionen af el med ca. 100 MW. Ordrerne gik ud via sms-beskeder til kraftværkernes driftsledere.
Da det ikke var nok, beordrede Energinet.dk endvidere fra kl. 4 nytårsmorgen en del af de landbaserede vindmøller i Vestdanmark standset frem til kl. 10, svarende til ca. 200 MW.
Alt forløb efter planen.
Nødberedskabsplanen for eloverløb har eksisteret i flere år, og den testes hvert år, men har hidtil aldrig været sat i værk.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.