Pressemeddelelse: Arbejdet med at slutte ny havvindmøllepark i Kattegat til elnettet går i gang

Energinet.dk's bestyrelse har godkendt et anslægsbudget på ca. 1,25 mia. kr. til at føre strømmen i land fra en ny havvindmøllepark i Kattegat mellem Anholt og Djursland.

Havmølleparken skal kunne sættes i drift inden udgangen af 2012, og ilandføringsanlæggene skal derfor sættes i drift senest 1. august 2012.

Strømmen fra den nye havmøllepark vil blive ført i land på Djursland og videre ned til 400 kV-stationen i Trige, nord for Århus, hvor havmølleparken vil blive sluttet til det eksisterende elnet.

Det er endnu ikke besluttet, hvor på Djursland søkablet fra den nye havmøllepark føres i land, og i hvilket tracé landkablet skal føres til stationen ved Trige. Beslutningen om linjeføringen vil blive truffet i et tæt samarbejde med de berørte kommuner - Norddjurs, Syddjurs og Århus kommuner - når de nødvendige natur- og miljøundersøgelser er gennemført.

I en foreløbig undersøgelse er en mulig ilandføring nord for Grenå fundet mest optimal. Denne ilandføring ligger på en lige linje mellem havmølleparken og tilslutningspunktet i Trige. Energinet.dk venter, at de berørte kommuner i løbet af sommeren 2009 vil udlægge et areal til placering af kabelstation samt et areal til en planlægningszone, hvor kabeltracéet kan placeres.

Den tekniske løsning for at føre strømmen i land omfatter:

  • En transformerplatform på havet ved havmølleparken
  • Et søkabel på ca. 26 km (afhængig af, hvor søkablet føres i land)
  • En kabelstation, hvor søkablet føres i land
  • Et landkabel på ca. 56 km (afhængig af, hvor søkablet føres i land)
  • Anlæg for tilslutning til den eksisterende 400 kV-station i Trige

Det er endnu ikke besluttet, om der skal anvendes et 220 kV vekselstrøms kabelsystem eller to 150 kV vekselstrøms kabelsystemer til at føre strømmen i land. Er valget 150 kV skal Midtjyske Net I/S etablere landanlægget.

Havvindmølleparken mellem Djursland og Anholt er en del af den energipolitiske aftale fra 12. februar 2008. Parken får en effekt på 400 MW og vil dermed kunne levere ca. fire procent af det danske elforbrug svarende til det årlige elforbrug i ca. 400.000 almindelige husstande. Energinet.dk skal stå for at etablere anlæggene til at føre strømmen i land samt udarbejdelsen af VVM (vurdering af virkninger på miljøet) for selve havmølleparken, der er sendt i udbud af Energistyrelsen.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.