Pressemeddelelse: Danmark og Polen undersøger mulighed for gasledning

Energinet.dk og det polske olie- og naturgasselskab PGNiG, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spolka Akcyjn, har indgået aftale om at undersøge mulighederne for at etablere en gasledning kaldet Baltic Pipe mellem Polen og Danmark.

Realiseres Baltic Pipe, vil gasledningen skabe forbindelse mellem de skandinaviske gassystemer og -ressourcer og det polske system, som i dag er tæt knyttet til det russiske system. Dermed vil både det danske og det polske gasmarked få adgang til flere forsyningskilder, hvilket både er en fordel for forsyningssikkerheden og for konkurrencen på gasmarkedet.

Baltic Pipe-projektet hænger tæt sammen med et andet igangværende projekt, hvor Energinet.dk sammen med et nordisk konsortium analyserer mulighederne for at få norsk naturgas til Danmark via et sørør fra Norge til Sverige og Danmark, det såkaldte Skanled-projekt.

- Polen ønsker at undersøge mulighederne for at få norsk gas via Skanled, gennem det danske gassystem og videre gennem Baltic Pipe til Polen. Og vi har en forsyningsmæssig interesse i at kunne få russisk gas via Polen til Danmark gennem Baltic Pipe, dvs. at sikre, at gassen markedsmæssigt kan flyde i begge retninger, siger planlægningsdirektør Peter Jørgensen, Energinet.dk.

- Baltic Pipe til Polen vil desuden betyde en større udnyttelse af en kommende Skanled-rørledning fra Norge til Danmark - og dermed sikre en endnu bedre økonomi i Skanled-projektet, som vi netop nu er i gang med at analysere.

- Realiseres både Skanled og Baltic Pipe-projekterne vil transitindtægterne fra norsk gas til Polen være med til at finansiere de nødvendige forstærkninger af det danske naturgasnet, siger Peter Jørgensen.

Såfremt Baltic Pipe-projektet viser sig at være lønsomt, og de respektive landes myndigheder godkender projektet, ventes Baltic Pipe som udgangspunkt at blive polsk finansieret og ejet.

- Både Skanled og Baltic Pipe projekterne er en naturlig følge af Energinet.dk's samfundsmæssige ansvar for forsyningssikkerheden og et velfungerende marked for gas. Projekterne ligger også i naturlig forlængelse af den danske regerings energipolitiske udspil fra 19. januar 2007. Her peger regeringen på en nødvendig udbygning af gasinfrastrukturen for at skabe adgang til nye gasreserver, når den danske gasproduktion i Nordsøen klinger af efter 2010. Det er helt naturligt, at Energinet.dk går ind og løfter denne opgave, siger Peter Jørgensen.

Energinet.dk er en selvstændig, offentlig virksomhed, der ejer det overordnede el- og naturgasnet i Danmark. Vi har ansvaret for at opretholde forsyningssikkerheden for el og gas, og for at konkurrencen på el- og gasmarkedet kan fungere. Vi har desuden ansvaret for en politisk fastsat ramme på 130 mio. kr. årligt til forskning og udvikling. Vores omsætning er 8 mia. kr., og forbrugerne betaler til vores aktiviteter via tariffer på elregningen og indirekte via gasregningen.

Yderligere information
Planlægningsdirektør Peter Jørgensen, Energinet.dk, tlf. 7622 4420

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.