Pressemeddelelse: De elektriske forbindelser til Norge og Tyskland udvides

Norske Statnett og Energinet.dk søger tilladelse til at bygge en ny forbindelse mellem Danmark og Norge. Det fjerde Skagerrak-kabel skal fra 2014 gøre det nemmere at indpasse mere vindenergi i elsystemet og styrke konkurrencen på elmarkederne

Energinet.dk's bestyrelse har i samarbejde med de systemansvarlige selskaber Statnett i Norge og E.On Netz i Tyskland besluttet at udvide de elektriske forbindelser til Norge og Tyskland til en samlet dansk investering på ca. 1,5 mia. kr.
 
- Udvidelserne er en forudsætning for, at vi kan få mere vindkraft ind i det danske elsystem, og for at vi kan få et endnu mere velfungerende og konkurrence-præget marked for el til gavn for elforbrugerne, siger udviklingsdirektør Peter Jørgensen, Energinet.dk.
 
- Det nye kabel - Skagerrak 4 - til Norge vil bl.a. betyde, at vi kan sende vindkraft til Norge, når det blæser meget i Danmark, og at vi kan få vandkraft fra Norge, når vi ingen vind har. På den måde vil vandkraftmagasinerne i Norge kunne fungere som lager for den danske vindkraft, siger Peter Jørgensen.
 
Udvidelserne sker under forudsætning af, at de respektive landes miljø- og planmyndigheder samt den danske klima- og energiminister godkender projekterne. Desuden skal investeringsbeslutningerne endelig vedtages i virksomhedernes bestyrelser. Begge udvidelser er en del af EU-kommissionens prioriterede elinfrastrukturprojekter.
 
De to projekter vil sammen med indpasning af 1300 MW ny, dansk vindkraft frem mod 2012 medføre behov for at forstærke det danske elnet. Forstærkningerne indgår i en langsigtet udbygningsplan, som i øjeblikket afventer den politiske behandling af, efter hvilke principper og grad af kabellægning udbygningen skal ske.

Udvidelsen mod Norge
Udvidelsen mod Norge omfatter et nyt elkabel mellem landene. Kablet vil øge handelskapaciteten fra 1000 MW til 1600 MW ved udgangen af 2014. Anlægsbudgettet er ca. 2,8 mia. kr. Udgifterne til søkablet deles mellem Energinet.dk og Statnett, mens parterne hver især betaler egne anlæg på land. Den danske del af investeringen ventes at blive ca. 1,5 mia. kr.

Skagerak 4-forbindelsen består af to stationsanlæg i henholdsvis Kristiansand i Norge og i Tjele i Danmark, hvor Energinet.dk allerede ejer de arealer, der er nødvendige for at udbygge stationen. Landkablerne på den danske side er ca. 90 km lange på hver side, mens søkablet bliver ca. 130 km langt. I Norge planlægges en kombination af søkabel og luftledning på ca. 30 km.

Udvidelsen mod Tyskland
Udvidelsen mod Tyskland sker i to etaper. I første omgang investeres 23 mio. kr. på den danske side for at udvide transportkapaciteten på de eksisterende forbindelser. Senere kommer forstærkninger i højspændingsnettet på den danske og den tyske side af grænsen. Hvordan forstærkningerne på den danske side af grænsen realiseres afhænger af den politiske behandling af udredningsarbejdet om den fremtidige elinfrastruktur i Danmark. Denne beslutning er derfor endnu ikke truffet. Det ventes, at forstærkningerne er gennemført på begge sider af grænsen i 2012, hvorefter handelskapaciteten bliver øget fra 950 MW til 1500 MW i nordgående retning og fra 1500 MW til 2000 MW i sydgående retning. Forskellen skyldes reservation af nødvendig reservekapacitet i tilfælde af udfald af en større produktionsenhed i Danmark eller i Tyskland.

Yderligere information
Udviklingsdirektør Peter Jørgensen, Energinet.dk, tlf. 76 22 44 20.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.