Pressemeddelelse: Elektrisk forbindelse mellem Holland og Danmark undersøges

De systemansvarlige selskaber TenneT i Holland og Energinet.dk i Danmark har besluttet at undersøge mulighederne for at etablere en elektrisk forbindelse mellem Danmark og Holland.

Forbindelsen har arbejdstitlen COBRA, og formålet er at kunne indpasse mere vedvarende energi i både det hollandske og det danske elsystem samt at øge forsyningssikkerheden. Desuden vil kablet være med til at øge konkurrencen på de nordvesteuropæiske elmarkeder.

- Stærke elektriske forbindelser mellem de europæiske lande gør det muligt at indpasse markant mere vindenergi i Europa, siger udviklingsdirektør Peter Jørgensen, Energinet.dk.

- Vi skal i de kommende fire år indpasse 40 pct. mere vindenergi i Danmark, og Holland har også store udbygningsplaner for deres vindenergi. En forbindelse mellem Danmark og Holland vil derfor være en stor fordel for begge lande, da vi kan eksportere strøm til Holland, når vi har meget vindenergi, og importere fra Holland, når det blæser mindre i Danmark, siger Peter Jørgensen.

- Med en direkte forbindelse mellem Holland og Danmark vil begge lande desuden blive mindre afhængige af flaskehalse i det tyske elnet, når der udveksles strøm mellem Norden og kontinentet.

En elektrisk forbindelse mellem Danmark og Holland er i overensstemmelse med EU's ambitioner om et stærkere og mere sammenhængende elnet i Europa, og kablet vil bidrage til udviklingen af et mere internationalt og bæredygtigt energimarked, som er en hovedprioritet i europæisk energipolitik.

- COBRA-initiativet er et godt bidrag til de mange hollandske planer om at opføre nye kraftværker og havvindmølleparker. En ny samkøringsforbindelse vil gøre det muligt at øge eksporten af elektricitet siger Lex Hartman, Direktør for Corporate Development, TenneT.

Der vil blive tale om et jævnstrømskabel i lighed med de eksisterende kabelforbindelser fra Jylland til Norge og til Sverige og fra Sjælland til Tyskland. Holland har i forvejen en elektrisk forbindelse til Norge, og en forbindelse til England er ved at blive bygget.

I de kommende måneder vil TenneT og Energinet.dk foretage de tekniske og økonomiske undersøgelser. En business case ventes klar i første halvdel af 2009, og den vil bl.a. afdække de samfundsøkonomiske fordele, kablets kapacitet, investeringens størrelse, og hvornår kablet vil kunne sættes i drift.

Under forudsætning af, at projektet herefter godkendes i de to selskabers bestyrelser, vil der blive søgt om de nødvendige miljø- og myndighedstilladelser. Projektet skal i givet fald politisk godkendes af de respektive landes regeringer, i Danmark af den danske Klima- og Energiminister.

Yderligere information
Udviklingsdirektør Peter Jørgensen, Energinet.dk, tlf. 76 22 44 20.
Pressechef Ursela Schennink, TenneT, tlf. + 31 26 373 26 00.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.