Pressemeddelelse: Elektrisk storebæltsforbindelse til 1,2 mia. kr. ventes klar i 2010

Elektrisk pendant til Storebæltsbroen vil give betydelige samfundsøkonomiske gevinster. Kabelprojektet er netop på vej i udbud, og forbindelsen ventes klar i 2010 under forudsætning af, at alle myndighedsgodkendelser er på plads i løbet af i år.

Øst- og Vestdanmark bliver om få år forbundet elektrisk. I dag består de to landsdele af to adskilte elsystemer uden direkte forbindelse. Kabelprojektet til en forventet pris på ca. 1,2 mia. kr. har derfor store samfundsøkonomiske fordele.

- Dels begrænser forbindelsen behovet for de reserver, som er nødvendige for at drive elsystemet. Dels vil de samlede omkostninger til at producere elektricitet falde, fordi kablet gør det muligt at producere elektriciteten, hvor det er billigst. Endelig vil kablet skabe mere konkurrence på elmarkedet, fordi strømmen vil kunne bevæge sig friere end i dag. Alt i alt betyder det, at kablet finansierer sig selv, siger eltransmissionsdirektør Carsten Jensen, Energinet.dk.

Bestyrelsen i Energinet.dk gav i december 2005 grønt lys for anlægsprojektet, som regeringens økonomiudvalg havde forhåndsgodkendt i forbindelse med udarbejdelsen af ”Energistrategi 2025”. Herefter sendte Energinet.dk en ansøgning til transport- og energiministeren, ligesom det lokale myndighedsarbejde blev indledt.

Energinet.dk er i dag så langt i projekteringen af elforbindelsen over Storebælt, at hovedanlægsdelene – landkabler, søkabler og stationsanlæg – netop er sendt i udbud. Frist for tilbud er 1. december 2006, og ordreafgivelse forventes omkring 1. marts 2007.

- Ifølge vores tidsplan vil vi kunne sende den første strøm gennem kablet i foråret 2010. Det er dog under forudsætning af, at alle myndighedsgodkendelser er på plads sidst på året, siger projektleder Jens Peter Kjærgaard.

Energinet.dk er en selvstændig offentligt ejet virksomhed, der som ejer af det overordnede el- og gasnet i Danmark opretholder forsyningssikkerheden og sikrer et velfungerende marked. Koncernen har en omsætning på 8 mia. kr. og har desuden ansvaret for en statslig ramme på 130 mio. kr. årligt til forskning og udvikling af miljøvenlig energiproduktion.

Yderligere information
Projektleder Jens Peter Kjærgaard, tlf. 76 22 46 00/23 33 85 30
Eltransmissionsdirektør Carsten Jensen, tlf. 76 22 45 50/23 33 85 10

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.