Pressemeddelelse: Energinet.dk havde i 2006 en bruttoomsætning på knap 6 mia. kr.

Det viser årsrapporten for 2006. Virksomheden står over for store investeringer i transmissionsnettene og glæder sig derfor over, at Standard & Poor’s har bekræftet den høje rating.

Energinet.dk’s bruttoomsætning var i 2006 5.753 mio. mod 7.983 mio. kr. i 2005.

Nedgangen hænger først og fremmest sammen med, at virksomhedens PSO-omkostninger (Public Service Obligations) i 2006 var betydelig mindre end året før. PSO-omkostninger består især af støtte til miljøvenlig elproduktion. Denne støtte varierer med markedspriserne på el, og da markedspriserne i 2006 var relativt høje, blev der udbetalt mindre i støtte til ejerne af de miljøvenlige elproduktionsanlæg.

Årets resultat var på minus 170 mio. kr. i 2006 mod 555 mio. kr. i 2005.

Energinet.dk’s succes kan imidlertid ikke aflæses af bundlinjen, da virksomhedens økonomi er baseret på et hvile-i-sig-selv princip, som alene giver mulighed for at indregne nødvendige omkostninger tillagt nødvendig forrentning af egenkapitalen. Det vil sige, at omkostninger og indtægter skal balancere. En eventuel underdækning opkræves hos forbrugerne gennem højere tariffer, mens overdækning betales tilbage til forbrugere i form af lavere tariffer.

- Årets underdækning skyldes hovedsagligt, at markedspriserne på el blev lavere i fjerde kvartal, end markedet havde forventet, siger økonomidirektør Poul Steen, Energinet.dk. Derfor skulle vi udbetale mere i støtte til producenterne af miljøvenlig el, end vi havde budgetteret med.

Energinet.dk’s investeringer i el- og gastransmissionsnettene beløb sig i 2006 til beskedne 424 mio. kr. Frem mod 2010 er der planer om en række større an-lægsprojekter, herunder en elektrisk Storebæltsforbindelse og nettilslutningsanlæg til to nye havmølleparker. Tilsammen beløber de planlagte investeringer sig til knap 3,5 mia. kr.

- Med så store fremtidige investeringer er det ekstra glædeligt, at kreditvurderingsfirmaet Standard & Poor’s har bekræftet den høje rating, som firmaet tildelte Energinet.dk i oktober 2005, siger Poul Steen.

Energinet.dk har en long term rating på AA+, hvilket er den næsthøjeste vurdering, Standard & Poor's kan uddele. Desuden har Energinet.dk en short term rating på A-1+, som er den højest mulige.

Årsrapporten kan downloades eller bestilles i trykt udgave på www.energinet.dk.

Energinet.dk er en selvstændig, offentlig virksomhed, der ejer det overordnede el- og naturgasnet i Danmark samt det ene af to danske naturgaslagre. Vi har ansvaret for at opretholde forsyningssikkerheden for el og gas, og for at konkurrencen på el- og gasmarkedet kan fungere. Vi har desuden ansvaret for en politisk fastsat ramme på 130 mio. kr. årligt til forskning og udvikling. Forbrugerne betaler til vores aktiviteter via tariffer på elregningen og indirekte via gasregningen.

Yderligere information:
Adm. direktør Peder Ø. Andreasen, tlf. 76 22 41 50.
Økonomidirektør Poul Steen, tlf. 76 22 43 50.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.