Pressemeddelelse: Energinet.dk holder rejsegilde på omformerstation i Herslev

Byggeriet af omformerstationen i Herslev er nu nået så langt, at Energinet.dk har inviteret håndværkere, leverandører og andre samarbejdspartnere til rejsegilde på stationens hovedbygning, den såkaldte ventilhal, hvor omformningen fra jævnstrøm til vekselstrøm og omvendt kommer til at foregå.

Omformerstationen er en del af Den elektriske Storebæltsforbindelse, som er det første elektriske forbindelsesled mellem Øst- og Vestdanmark.

Byggeriet af den sjællandske omformerstation gik i gang i januar i år, og stationen skal være klar til prøvedrift i juni 2010. På Fyn er byggeriet af en tilsvarende station i gang.

Samtidig med opførelsen af bygninger og de udendørs elektriske anlæg arbejdes der frem til december i år med at flytte 355.000 kubikmeter jord. Jorden anvendes til at anlægge "Herslev Bakker", der er kunstige bakker formet af overskudsjorden. Bakkerne, som beplantes med træer og buske, skal mindske anlæggets synlighed i landskabet og skal kunne bruges til rekreative formål. Borgerne i Herslev har selv været med til beslutte, hvordan området uden for det egentlige stationsareal skal se ud.

Pressen er velkommen til arrangementet, som finder sted torsdag den 3. september kl. 14.30. Tilmelding senest torsdag kl. 12 til Karin Tronbech, ktr@energinet.dk, tlf. 2333 8728

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.