Pressemeddelelse: Energinet.dk vælger en kortsigtet kabelløsning for at føre strømmen i land fra havvindmølleparken Horns Rev 2

Energinet.dk har besluttet at koble nettilslutningen af havvindmølleparken Horns Rev 2 ved Esbjerg fra en langsigtet løsning for forstærkning og udbygning af el-transmissionsnettet på den jyske vestkyst.

Der er efter Energinet.dk's vurdering behov for mere tid til en grundigere offentlig og politisk debat om en langsigtet løsning, der omfatter hele Vestkysten.

Bestyrelsen i Energinet.dk pegede i første omgang på den langsigtede løsning som den bedste løsning ud fra en samlet teknisk, samfundsøkonomisk, markedsmæssig, miljømæssig og menneskelig vurdering, men da Energinet.dk imidlertid er underlagt en meget stram tidsplan for at føre strømmen i land fra havvindmølleparken Horns Rev 2, har Energinet.dk nu besluttet at gå videre med en kortsigtet løsning, som kun løser denne specifikke opgave, at føre strømmen i land fra Horns Rev 2.

Drøftelserne om ilandføring af strømmen fra Horns Rev 2 har omfattet to løsninger: En langsigtet hovedløsning og en kortsigtet løsning.

Den langsigtede hovedløsning har to formål. Dels vil løsningen føre strømmen fra Horns Rev 2 i land, dels vil løsningen kunne indgå som en første etape af en fremtidig forstærkning og udbygning af elnettet på Vestkysten. Det er en udbygning, som ventes nødvendig om få år bl.a. som følge af en politisk beslutning om flere havvindmølleparker i Danmark.

Den kortsigtede løsning har alene det formål at føre strømmen fra Horns Rev 2 i land til det eksisterende elnet, og denne løsning ventes ikke at kunne indgå i en evt. fremtidig udbygning af elnettet langs Vestkysten. Til gengæld indgår nye 400 kV luftledninger mellem Galtho og Endrup ikke i den kortsigtede løsning, da strømmen i stedet føres frem til elnettet via et 150 kV kabel, som graves ned i jorden.

Energinet.dk er underlagt en meget stram tidsplan for ilandføringen af strømmen fra Horns Rev 2, idet Transport- og Energiministeriet har pålagt Energinet.dk, at strømmen fra havmølleparken skal kunne føres i land senest 1. maj 2009, og Energinet.dk er samtidig pålagt en betydelig erstatningspligt på op mod 200 mio. kr., hvis der opstår forsinkelser.

- Vi vurderer, at der er behov for mere tid til en grundigere offentlig og politisk debat om en langsigtet løsning for forstærkning og udbygning af eltranmissionsnettet langs hele Vestkysten. Derfor kobler vi nu nettilslutningen af havvindmølleparken Horns Rev 2 fra den langsigtede løsning og går videre med en kortsigtet kabelløsning, som alene har til formål at føre strømmen i land fra Horns Rev 2, siger eltransmissionsdirektør Carsten Jensen.

- Arbejdet med den langsigtede løsning for Vestkysten fortsætter som et nyt projekt, og arbejdet vil i høj grad komme til at afhænge af de kommende energipolitiske drøftelser om at indpasse betydeligt mere vedvarende energi i elsystemet. Vi venter at kunne fremlægge en langsigtet plan for udbygning af elnettet i Vestjylland til offentlig og politisk debat i løbet af det næste år, siger planlægningsdirektør Peter Jørgensen, Energinet.dk.

Yderligere information
Eltransmissionsdirektør Carsten Jensen, Energinet.dk, tlf. 76 22 45 50.
Planlægningsdirektør Peter Jørgensen, Energinet.dk, tlf. 23 33 85 38.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.