Pressemeddelelse: Et internationalt elnet til havs kan etableres omkring Kriegers Flak i Østersøen

Det er både teknisk muligt, og økonomisk attraktivt at kombinere i landføring af strømmen fra nye tyske, svenske og danske havvindmølleparker ved Kriegers Flak med en elektrisk udvekslingsforbindelse mellem de tre lande. Det vil sige en kombineret løsning frem for separate, nationale løsninger.

Det viser en international forundersøgelse, som er lavet af de el-systemansvarlige virksomheder Vattenfall Europe Transmission i Tyskland, Svenska Kraftnät i Sverige og Energinet.dk i Danmark. Energinet.dk har ledet arbejdet.

Resultaterne af forundersøgelsen er præsenteret i en fælles rapport, som også indeholder en oversigt over de udfordringer, som en international løsning ved Kriegers Flak vil skulle håndtere.

Da en international løsning vil involvere tre lande, to markedssystemer, to forskellige synkron-områder samt detaljeret udvikling af en fælles teknisk løsning, så vil en kombineret løsning ved Kriegers Flak være nyskabende på mange fronter. Dermed kan Kriegers Flak blive modelprojekt for de langt større offshore elnet, som EU ønsker bygget i Nordsøen og Middelhavet for i fremtiden at transportere store mængder vedvarende energi rundt i Europa.

Kriegers Flak er et lavvandet havområde i Østersøen, hvor både Tyskland, Sverige og Danmark har mulighed for at placere havmølleparker. Forundersøgelsens beregninger er baseret på, at der bygges tyske, svenske og danske parker med en kapacitet på henholdsvis 400, 600 og 600 MW, eller tilsammen 1600 MW. Samlet vil parkerne kunne producere el svarende til det årlige elforbrug i ca. halvanden millioner danske husstande. Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet endelig beslutning om at bygge de tyske, svenske og danske havmølleparker ved Kriegers Flak.

- I stedet for at landene etablerer en række havmølleparker og hver for sig fører strømmen i land i de respektive lande, kan der i stedet anlægges et havbaseret eltransmissionsnet. Et sådant net kan på én gang forbinde de tre landes elnet til udveksling af el og forbinde de tre landes havmølleparker på Kriegers Flak med elnettene på land. Et sådant elnet vil tjene tre formål: Bringe vedvarende energi frem til de europæiske forbrugere, styrke handlen med el over landegrænser og dermed konkurrencen på elmarkedet samt styrke forsyningssikkerheden i de tre lande, siger udviklingsdirektør Peter Jørgensen, Energinet.dk.

- Naturligvis er der en række udfordringer ved at designe en international løsning. Det bliver et komplekst projekt både tidsmæssigt og i forhold til den internationale koordinering, siger Peter Jørgensen.

Forundersøgelsen, som nu er afrapporteret, er i harmoni med de tre landes ministererklæringer fra Berlin i december 2007. De tre parter bag rapporten fortsætter nu med mere detaljerede undersøgelser og inddragelse af andre relevante parter. I Danmark har klima- og energiminister Connie Hedegaard bedt om at få fremskyndet en opdatering af havvindmølleplanen fra 2007, så de nye beregninger omkring Kriegers Flak kan indgå i prioriteringen af de fremtidige placeringer af havmølleparker.

Rapporten kan downloades på Energinet.dk's hjemmeside under Anlæg og Projekter -> Anlægsprojekter el -> Havbaseret elnet på Kriegers Flak

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.