Pressemeddelelse: Flere kabler når elnettet udbygges

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har indgået aftale om principperne for den fremtidige udbygning af det overordnede elnet i Danmark. Aftalen betyder, at danskerne fremover ikke kommer til at opleve nye højspændingsledninger i luften, hvor der ikke allerede i dag er luftledninger.
 
- Danmark er blandt de førende lande i verden med kabellægning af højspændingsledninger, og den udvikling ønsker vi at fortsætte og forstærke i takt med, at de tekniske og økonomiske forudsætninger gør det muligt. Vores mål er, at mængden af luftledninger i Danmark skal reduceres, så vi på meget langt sigt får bygget et næsten usynligt elnet. Vi er derfor meget enige i den politiske vision for den fremtidige udbygning, forskønnelse og sanering af højspændingsnettet i Danmark, siger divisionsdirektør Torben Glar Nielsen, Energinet.dk.
 
- På kort sigt betyder indpasningen af store mængder vedvarende energi, effektiv udnyttelse af energien og behovet for større kapacitet til udveksling af el med vores nabolande, at vi har brug for at udbygge det overordnede elnet i Danmark. Derfor er vi meget glade for den politiske beslutning om dels at forstærke en eksisterende og vital 400 kV-højspændingsforbindelse i Jylland og dels en øget kabellægning, som betyder, at der fremover ikke nødvendigvis altid skal være kamp mellem lokale interesser og samfundets overordnede interesser, hver eneste gang, der er behov for at etablere en ny elektrisk forbindelse i Danmark, siger Torben Glar Nielsen.
 
På baggrund af den politiske beslutning om principperne for den fremtidige udbygning af elnettet iværksætter Energinet.dk nu konkret fire store aktiviteter:
 

  • Forstærkning i Jylland - 400 kV: I samarbejde med miljøcentrene igangsætter Energinet.dk planlægningsarbejdet med at ombygge og styrke rygraden i det jyske 400 kV-højspændingsnet mellem grænsen og Tjele ved Viborg. Det betyder, at den eksisterende et-systems-masterække vil blive fjernet og erstattet af en ny to-systemsforbindelse på master i et nyt design.
     
  • Forskønnelse - 400 kV: I samarbejde med miljøcentrene vil Energinet.dk komme med oplæg til en forskønnelse af det eksisterende højspændingsnet på udvalgte steder, hvor 400 kV-nettet miljø- og landskabsmæssigt er placeret uhensigtsmæssigt, herunder i forhold til boliger. Forslagene ventes afleveret til Klima- og Energiministeren i februar 2009.
     
  • Forsøg med lange højspændingskabler - 400 kV: Energinet.dk vil igangsætte planlægningen af - og dermed forsøg med - det første lange 400 kV vekselstrømskabel i Danmark, så kablet kan indgå i de øst-vestgående transmissionsforbindelser.
     
  • Kabelhandlingsplan for regionale elnet - 132/150 kV: I samarbejde med de regionale transmissionsselskaber og miljøcentrene vil Energinet.dk udarbejde en overordnet, landsdækkende kabelhandlingsplan for de eksisterende, regionale 132/150 kV-net. Planen ventes afleveret til Klima- og Energiministeren i marts 2009 og vil indeholde en plan for, hvordan og hvornår de regionale højspændingsnet kan lægges i kabler og dermed graves ned i jorden over de kommende år.

Energinet.dk er en selvstændig, offentlig virksomhed, der ejer det overordnede el- og naturgasnet i Danmark. Vi har ansvaret for forsyningssikkerheden, et velfungerende marked for el og gas samt indpasning af vedvarende energi i elsystemet. Vi støtter forskning og udvikling af miljøvenlig elproduktion, og vi udbetaler samfundets støtte til vedvarende energi. Vores omsætning er ca. 9 mia. kr., og forbrugerne betaler til vores aktiviteter via tariffer på elregningen og indirekte via gasregningen.

Yderligere information
Divisionsdirektør Torben Glar Nielsen, Energinet.dk, tlf. 76 22 44 00.
Udviklingsdirektør Peter Jørgensen, Energinet.dk, tlf. 76 22 44 20.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.