Pressemeddelelse: Flere vindmøller forudsætter forstærkning og udbygning af et mere fleksibelt elsystem

Energistyrelsens netop offentliggjorte havvindmølleraport om mulige placeringer af op til 23 nye havmølleparker i Danmark er en af forudsætningerne for, at Energinet.dk kan foretage en langsigtet og helhedsorienteret udbygning af elnettet

Det er med stor glæde, at Energinet.dk i dag har noteret sig Energistyrelsens offentliggørelse af den længe ventede havvindmølleraport om mulige placeringer af op til 23 nye havmølleparker i Danmark. Rapporten er en af forudsætningerne for, at Energinet.dk kan foretage en langsigtet og helhedsorienteret udbygning af elnettet på samfundets vegne.

- Regeringen har fremlagt et ambitiøst udspil til en ny energipolitik frem mod 2025, og der ligger en stor og spændende udfordring for Energinet.dk i at være med til at indfri de ambitiøse, politiske mål om at indpasse markant mere vedvarende energi i det danske elsystem, siger adm. direktør Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk.

- Det er vores samfundsopgave at foretage en langsigtet og helhedsorienteret planlægning af elsystemets udbygning, og derfor er vi nødt til at kende rammebetingelserne. Et skridt til dette er havvindmøllerapporten. Et andet væsentligt skridt er de igangværende energipolitiske drøftelser.

- For at kunne indpasse en markant større mængde strøm fra vindmøller i det danske elsystem er der to afgørende forudsætninger.

- For det første, at vi investerer i den nødvendige forstærkning og udbygning af elnettet ud fra en langsigtet og helhedsorienteret plan i takt med, at de mange vindmølleparker bygges og tilsluttes elnettet - og at vi har klare politiske retningslinjer for, hvordan de nye elforbindelser kan etableres under hensyn til bl.a. miljøet samt de tekniske og samfundsøkonomiske muligheder.

- For det andet, at vi sikrer et mere fleksibelt elsystem, der kan håndtere de store variationer i strømproduktionen fra vindmøllerne.

- Forstærkningen og udbygningen af elnettet er nødvendig for, at der ikke opstår flaskehalse, når den store mængde vindmølleel skal transporteres frem til forbrugerne.

- Elnettet og udlandsforbindelserne skal desuden styrkes for, at vi kan udnytte, at vi er en del af et internationalt marked for el. Når det blæser meget, skal vi have mulighed for at eksportere overskydende strøm til udlandet, og når vindproduktionen er lille, skal vi have mulighed for at importere strøm. Desuden skal vi sikre, at vi kan udnytte alle indenlandske reguleringsmuligheder.

- Forstærkningen af udlandsforbindelserne er endvidere nødvendige for at sikre en velfungerende konkurrence på markedet for el, så forbrugerne får de lavest mulige priser. Er der flaskehalse i systemet, er de med til at mindske konkurrencen på markedet.

- Udbygningen af elsystemet skal naturligvis tage højde for miljøet og de landskabelige hensyn. Hvis der f.eks. er et politisk ønske om at lægge store strækninger med luftledninger i jorden, vil det indgå i vores langsigtede planlægning under hensyn til de tekniske muligheder og begrænsninger i eksisterende og ny teknologi, samt den samfundsøkonomiske ramme, som udstikkes politisk. Og det skal naturligvis ske på en måde, så forsyningssikkerheden ikke sættes over styr. Det vil sige på en måde, så de valgte løsninger ikke øger risikoen for fejl og strømudfald.

- I kølvandet på havvindmøllerapporten og de energipolitiske drøftelser vil vi efter al sandsynlighed se en række partsindlæg og partielle analyser, som kun ser på én eller få af de parametre, som indgår i en langsigtet helhedsplanlægning af elsystemet. Det er vores samfundsopgave at sikre, at de kommende forstærkninger og udbygninger af elsystemet sker ud fra en langsigtet helhedsplanlægning, som både tager hensyn til forsyningssikkerhed, udvikling af markedet for at sikre en velfungerende konkurrence på el, indpasningen af væsentligt mere vedvarende energi, miljø og samfundsøkonomi.

Havvindmøllerapporten fra Energistyrelsen anviser, hvor op til 23 havmølleparker på i alt 4.600 MW kan placeres ved de danske kyster. Langt den største andel anbefales placeret ud for Vestkysten ved Horns Rev ud for Esbjerg, ud for Ringkøbing Fjord og Jammerbugten. Desuden anbefales nye parker placeret ved Djursland/Anholt og ved Store Middelgrund i Kattegat samt Kriegers Flak og Rønne Banke i Østersøen.

Energinet.dk er en selvstændig, offentlig virksomhed, der ejer det overordnede el- og naturgasnet i Danmark. Vi har ansvaret for at opretholde forsyningssikkerheden for el og gas, og for at konkurrencen på el- og gasmarkedet kan fungere. Vi har desuden ansvaret for en politisk fastsat ramme på 130 mio. kr. årligt til forskning og udvikling. Vores omsætning er 8 mia. kr., og forbrugerne betaler til vores aktiviteter via tariffer på elregningen og indirekte via gasregningen.

Yderligere information
Adm. direktør Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk, tlf. 7622 4150.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.