Pressemeddelelse: Investeringer for 3,4 mia. kr. i el- og gasnettet

Bestyrelsen i Energinet.dk har godkendt Energinet.dk's anlægsrapport over anlægsaktiviteter i det overordnede el- og naturgasnet i Danmark.

Det samlede investerings behov for de 26 igangværende og planlagte anlægsprojekter er i rapporten opgjort til 3,4 mia. kr. frem til 2012., dvs. i de kommende seks år.

De fem største projekter er (budget i mio. kr.):

   Total  Heraf i 2007  Forventet i drift
 Den elektriske Storebæltsforbindelse  1.234  240  2010
 Havvindmølleprojektet Horns Rev 2*  869  171  2009
 Ny højspændingsforbindelse i Sønderjylland  452  11  2009
 Havvindmølleprojektet Rødsand 2*  350  51  2008
 Ombygning af den elektriske Konti-Skan 1 forbindelse mellem Nordjylland og Sverige  251  30  2007

De 26 projekter fordelt på kategorier:

  Total
 Søkabler  1.485
 Havvindmølleprojekter*  1.218
 Nye højspændingsforbindelser  461
 Renoveringsprojekter  49
 Andre projekter, herunder naturgasnettet  162

* Den elektriske ilandføring fra nye vindmølleparker til havs.

- Det er investeringer, som er en forudsætning for, at vi også fremover har et velfungerende og tilstrækkeligt, overordnet el- og gasnet i Danmark. Investeringerne er med til at Energinet.dk på statens vegne kan leve op til ansvaret for en sikker forsyning, at vi kan betjene markedet for el- og naturgas, at vi kan indpasse yderligere vedvarende energi, og at vi kan varetage beredskabet og hensynet til miljøet, siger bestyrelsesformand Niels Fog, Energinet.dk, som på statens vegne ejer 860 km naturgasrør og 1.571 km elkabler og -luftledninger i Danmark.

- Når vi forstærker transmissionsnettet sker det med tekniske løsninger, der har 30-40 års levetid. De investeringer i infrastruktur, vi beslutter, skal derfor være robuste over for de forskellige udviklinger, som ligger inden for de overordnede rammer, som udstikkes fra regeringen og Folketinget.

- De nye, store udbygningsprojekter, vi står over for, er etableringen af den elektriske Storebæltsforbindelse og ilandføringsanlæggene til havvindmølleparkerne Horns Rev 2 og Rødsand 2 med de tilhørende tilslutninger til elnettet. Vi har sendt ansøgning til transport- og energiministeren for projekterne i december 2005 og september 2006. Desuden forventer vi at udbygge strækningen Kassø-Revsing i Sønderjylland med en ny højspændingsforbindelse. Det projekt hænger sammen med en kommende forstærkning af den elektriske forbindelse mellem Jylland og Tyskland og en forventet udbygning af forbindelsen til Norge, siger Niels Fog.

Ud over Energinet.dk's egne projekter omfatter anlægsrapporten også igangværende eller planlagte projekter i de regionale eltransmissionsselskaber svarende til et investeringsbehov på 1,4 mia. kr.

Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed, der som ejer af det overordnede el- og naturgasnet i Danmark har ansvaret for at opretholde forsyningssikkerheden, et velfungerende marked for el og gas og muligheden for øget indpasning af vedvarende energi. Desuden har Energinet.dk et ansvar for forskning og udvikling og råder bl.a. over en politisk fastsat ramme på 130 mio. kr. til forskning og udvikling af teknologier til miljøvenlig elproduktion. Koncernen har en omsætning på 8 mia. kr.

Yderligere information
Bestyrelsesformand Niels Fog, mobil 40 30 95 38.
Adm. direktør Peder Ø. Andreasen, tlf. 76 22 41 50, mobil 20 31 14 00.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.